วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2566 08:32:00

หัวข้อข่าว

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ จ่ายเงินปันผล

หลักทรัพย์ UEC
แหล่งข่าว UEC
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2566 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 26 เม.ย. 2566 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 10 มี.ค. 2566 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 09 มี.ค. 2566 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 28 ข้อ29 ข้อ33 ข้อ36 ข้อ37 ข้อ 39 และ ข้อ 48 สถานที่ประชุม : ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2566 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 10 มี.ค. 2566 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 09 มี.ค. 2566 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.03 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.25 วันที่จ่ายปันผล : 19 พ.ค. 2566 จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้