วันที่/เวลา 06 ม.ค. 2565 13:32:00

หัวข้อข่าว

TFEX News :KGI - CGS - KS - KKPS - CAF - MTSGF คว้ารางวัลโบรกเกอร์ที่มีผลงานโดดเด่น TFEX Best Award 2021

หลักทรัพย์ TFEX
แหล่งข่าว TFEX
ฉบับที่ 1/2565 6 มกราคม 2565 KGI - CGS - KS - KKPS - CAF - MTSGF คว้ารางวัลโบรกเกอร์ที่มีผลงานโดดเด่น TFEX Best Award 2021 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกาศรางวัล TFEX Best Award 2021 มอบแก่ 6 โบรกเกอร์ที่มีผลงานโดดเด่น โดย บล. เคจีไอ ได้รางวัล "Most Active House" โบรกเกอร์ที่มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์รวมสูงสุด บล. คันทรี่ กรุ๊ป ได้รางวัล "Active Agent" ปริมาณการซื้อขายสูงสุดในส่วนลูกค้าบุคคล ขณะที่ บล. กสิกรไทย ได้รางวัล "Popular Agent" ขยายฐานผู้ลงทุนใหม่ใน TFEX ได้โดดเด่น ส่วนรางวัล "Active Prop-Trading" เป็นของ บล. เกียรตินาคินภัทร รางวัล "Market Maker Best Performance" เป็นของ บลป. คลาสสิก ออสสิริส และรางวัล TFEX Best Award of Honor ด้านการทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง มอบแก่ บ. เอ็มทีเอส แคปปิตอล นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า TFEX Best Award เป็นรางวัลที่จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บริษัทสมาชิกที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในแต่ละด้าน และครั้งนี้ได้เพิ่ม TFEX Best Award of Honor รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จสำหรับบริษัทที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่งได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ซึ่งความร่วมมือและการสนับสนุนของบริษัทสมาชิกล้วนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการเติบโตของตลาดอนุพ ันธ์ไทย TFEX ขอแสดงความยินดีกับบริษัทสมาชิกที่ได้รับรางวัล TFEX Best Award 2021 ประเภทต่างๆ ดังนี้ - รางวัล "Most Active House" สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์รวมสูงสุด มอบแก่บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KGI) - รางวัล "Active Agent" สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์สูงสุดในส่วนลูกค้าบุคคล มอบแก่บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CGS) - รางวัล "Popular Agent" สำหรับบริษัทสมาชิกที่สามารถขยายฐานผู้ลงทุนใหม่ใน TFEX ได้โดดเด่น มอบแก่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KS) - รางวัล "Active Prop-Trading" สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีปริมาณธุรกรรมในส่วนของบัญชีเพื่อบริษัท (Proprietary Trading) สูงสุด มอบแก่บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKPS) - รางวัล "Market Maker Best Performance" สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีผลงานโดดเด่นด้านการทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Maker Maker) ของ TFEX โดยพิจารณารวมทุกประเภทสินค้า มอบแก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF) - รางวัล "TFEX Best Award of Honor" มอบแก่บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด (MTSGF) ซึ่งสามารถรักษาความเป็นเลิศได้อย่างต่อเนื่องในด้านการทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง ตั้งแต่ปี 2019-2021 ผู้สนใจซื้อขายสามารถติดต่อบริษัทสมาชิก TFEX หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและกิจกรรมสัมมนาเพิ่มเติมได้ที่ www.TFEX.co.th โทร. 0 2009 9999 ______________________________________________________________________