วันที่/เวลา 29 ก.ย. 2564 08:00:00

หัวข้อข่าว

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ CPANEL เริ่มซื้อขายวันที่ 30 กันยายน 2564

หลักทรัพย์ CPANEL
แหล่งข่าว mai
รับหลักทรัพย์ รับหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ ชื่อบริษัท : บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) (CPANEL) ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CPANEL ตลาดรอง : MAI กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : 30 ก.ย. 2564 วันที่เริ่มทำการซื้อขาย : 30 ก.ย. 2564 จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น) : 150,000,000 จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น) : 150,000,000 ราคา Par (บาทต่อหุ้น) : 1.00 ทุนชำระแล้ว (บาท) : 150,000,000.00 จำนวนหุ้น IPO (หุ้น) : 39,500,000 จัดสรรให้แก่ : ประชาชนทั่วไป จำนวน 35,550,000 หุ้น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 3,950,000 หุ้น ราคา IPO (บาท) : 6.00 วันที่เสนอขาย IPO : วันที่ 21 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 23 ก.ย. 2564 ลักษณะธุรกิจ : ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป และส่วนประกอบอาคารที่ผลิตจากคอนกรีตสำเร็จรูป ______________________________________________________________________