English
เกี่ยวกับบริษัท
ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลที่ผู้ลงทุนในเอ็นวีดีอาร์ควรรู้
ข้อมูลการซื้อขายเอ็นวีดีอาร์
ข่าว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงก์เชื่อมโยง
ถาม-ตอบ
ติดต่อบริษัท
แผนผังเว็บไซต์
การซื้อขายเอ็นวีดีอาร์
     
 

เป็นลักษณะเดียวกับการซื้อขายหุ้นทั่วไป กล่าวคือ ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์เอ็นวีดีอาร์ สามารถสั่งซื้อหรือขาย ผ่านสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ (Broker) ได้ตลอดเวลา โดยให้ระบุในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายว่าเป็นการซื้อหรือขาย เอ็นวีดีอาร์

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายเอ็นวีดีอาร์ จะเหมือนกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้จากเวบไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุณาคลิกที่นี่

การส่งมอบและชำระราคา
การส่งมอบและชำระราคาการซื้อขายหลักทรัพย์เอ็นวีดีอาร์ กระทำผ่านสมาชิกและผ่านบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) เช่นเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทั่วไป

การสั่งพักการซื้อขาย
หากตลาดหลักทรัพย์มีเหตุจำเป็นต้องสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย H (Halt) หรือ SP (Suspend) ที่หลักทรัพย์นั้น ๆ เอ็นวีดีอาร์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวก็จะหยุดการซื้อขายด้วย

 

 
     
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center www.set.or.th/contactcenter 02 009 9999
top