The Stock Exchange of Thailand

 

SET Awards 2020

กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence

       ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ต้องปรับตัวและวางแผนการทำธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค New Normal ซึ่งกระบวนการพิจารณารางวัลกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ต้องใช้ทรัพยากรบุคคลและระยะเวลาในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมีการประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ดังนี้

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

Agro & Food

BRR บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
CFRESH บมจ. ซีเฟรชอินดัสตรี
CM บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์
CPF บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
GFPT บมจ. จีเอฟพีที
HTC บมจ. หาดทิพย์
MINT บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
PM บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง
SFP บมจ. อาหารสยาม
STA บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
TFG บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป
TFMAMA บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
TIPCO บมจ. ทิปโก้ฟูดส์
TU บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
TVO บมจ. น้ำมันพืชไทย
TWPC บมจ. ไทยวา

Consumer Products

S & J บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
TOG บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
TPCORP บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
WACOAL บมจ. ไทยวาโก้

Financials

BAY บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
BBL บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
KBANK บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
KKP บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
KTB บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KTC บมจ. บริษัท บัตรกรุงไทย
MTC บมจ. บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล
NSI บมจ. บริษัท นำสินประกันภัย
SCB บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
TISCO บมจ. บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
TMB บมจ. ธนาคารทหารไทย

Industrials

AH บมจ. อาปิโก ไฮเทค
GGC บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล
IRC บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
IVL บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
PCSGH บมจ. พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง
PTTGC บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
SAT บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
SNC บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
SSSC บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม
THIP บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม
TMT บมจ. ทีเอ็มที สตีล
TPBI บมจ. ทีพีบีไอ
TSC บมจ. ไทยสตีลเคเบิล
TSTH บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
UAC บมจ. ยูเอซี โกลบอล

Property & Construction

AMATA บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน
AMATAV บมจ. อมตะ วีเอ็น
CK บมจ. ช.การช่าง
CPN บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
DRT บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
FPT บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
LPN บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
PPP บมจ. พรีเมียร์ โพรดักส์
PSH บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง
S บมจ. สิงห์ เอสเตท
SC บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
SCC บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
SCCC บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
SIRI บมจ. แสนสิริ
SPALI บมจ. ศุภาลัย
SYNTEC บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
TASCO บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
TOA บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
TTCL บมจ. ทีทีซีแอล
WHA บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น

Resources

AGE บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
BAFS บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
BANPU บมจ. บ้านปู
BCP บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
BGRIM บมจ. บี.กริม เพาเวอร์
BPP บมจ. บ้านปู เพาเวอร์
CKP บมจ. ซีเค พาวเวอร์
EA บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
EASTW บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
EGCO บมจ. ผลิตไฟฟ้า
GPSC บมจ. น้ำตาลโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ บุรีรัมย์
GULF บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
IRPC บมจ. ไออาร์พีซี
PTG บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
PTT บมจ. ปตท.
PTTEP บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
RATCH บมจ. ราช กรุ๊ป
SCG บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
TOP บมจ. ไทยออยล์
TTW บมจ. ทีทีดับบลิว
WHAUP บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์

Services

AAV บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
AOT บมจ. ท่าอากาศยานไทย
BDMS บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
BEM บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
BJC บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
BTS บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
BWG บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน
CENTEL บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
CPALL บมจ. ซีพี ออลล์
HMPRO บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
JWD บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
MAJOR บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
M-CHAI บมจ. โรงพยาบาลมหาชัย
NYT บมจ. นามยง เทอร์มินัล
SPI บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
TBSP บมจ. ทีบีเอสพี

Technology

ADVANC บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
DELTA บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
DTAC บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
HANA บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
ILINK บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น
INTUCH บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
MSC บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
PT บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี
SYNEX บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
THCOM บมจ. ไทยคม
TRUE บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

Financials

GCAP บมจ. จี แคปปิตอล
LIT บมจ. ลีซ อิท

Industrials

COLOR บมจ. สาลี่ คัลเล่อร์
FPI บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้

Property & Construction

PPS บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส

Services

AKP บมจ. อัคคีปราการ
OTO บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
PHOL บมจ. ผลธัญญะ
TVD บมจ. ทีวี ไดเร็ค

Technology

ITEL บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม

 

 

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | สงวนลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใด ๆ ในเว็บไซต์นี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการใช้คุกกี้ | เงื่อนไขการใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการรายอื่น