แนวโน้มการลงทุนและหุ้นรายเดือน
 
  ชื่อย่อ ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ก.พ. ม.ค. ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย.
  AEC บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)        
  AIRA บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)          
  APPLE บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด      
  ASP บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)            
  AWS บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด      
  BLS   บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)          
  CGS บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)            
  CIMB บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด        
  CNS บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)            
  DBSV บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด            
  FSS บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)      
  GLOBLEX บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด        
  KGI บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)        
  KKTRADE บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด    
  KSMACQ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)        
  KSS บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)            
  KTBST บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด          
  KTZ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด            
  MBKET บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            
  LHS บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)        
  PST บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      
  RHBOSK บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)          
  SCBS บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด        
  TNITY   บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด          
  TNS   บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)            
  TISCO บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด        
  UOBKH บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            
บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ