บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
สัมมนาเทคนิคอลสำหรับนักลงทุน
พิเศษ บริการพิเศษสำหรับผู้ลงทุนมือใหม่..ให้ความรู้เบื้องต้นด้านการลงทุนสำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจลงทุนด้านหลักทรัพย์ ให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน เพื่อการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมั่นคง และยังเป็นเกราะป้องกันการขาดทุนอีกด้วย โดยสามารถเข้าไปปรึกษา ขอคำแนะนำได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการลงทุน Sripatum Investment Center by AIRA (SICA) ชั้น 1 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
ติดตามรายละเอียดได้ที่ : www.aira.co.th
  02-684-8888, 02-940-1855
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน): AEC
กิจกรรม: The 1st Step in Technical Trading by AECS
รูปแบบการดำเนินการ: ติดอาวุธให้นักลงทุน เทรดได้อย่างมั่นใจด้วย Technical Analysis
ติดตามรายละเอียดได้ที่: www.aecs.com
ติดต่อสอบถาม: 0 2659 3456