6 Steps การลงทุน
 
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนมือใหม่ส่วนใหญ่อาจยังไม่เข้าใจถึงวิธีการลงทุน บางท่านรู้แต่เพียงว่า ซื้อมาขายไป ซื้อถูกขายแพง เป็นความคิดที่อาจไม่ถูกต้องทั้งหมด การลงทุนในทุกสินทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ บางครั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงที่เราไม่อาจคาดเดาได้เลย นักลงทุนมือใหม่ จึงต้องให้ความสำคัญ และทำความเข้าใจในเรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่เราจะลงทุนเสียก่อนว่า คืออะไร ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โอกาสคืออะไร วิธีการวิเคราะห์ ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้โครงการ Your 1st Stock จัดทำขั้นตอนการลงทุนเบื้องต้นสำหรับนักลงทุนมือใหม่ มีด้วยกัน 6 ขั้นตอน คือ

1. รู้จักตนเอง และขจัดความกลัว
2. รู้จักความเสี่ยง
3. รู้จักเครื่องมือในการวิเคราะห์
4. แหล่งที่ใช้ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
5. วางแผนการลงทุน
6. ติดตามผลการลงทุน
 

แหล่งที่มา: 1. www.set.or.th 2. www.settrade.com

 
บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ