Young Financial Star Competition 2018

ขั้นตอนการแข่งขันตลอดโครงการ

 

กิจกรรม วันที่ สถานที่
รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ 22 ม.ค. - 18 มี.ค. 61 >>คลิกที่นี่
สอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 13.00 - 16.00 น. 1 เม.ย. 61 ศูนย์สอบ 13 แห่งทั่วประเทศ
>>คลิกที่นี่
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 300 คน 30 เม.ย. 61 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
การทดสอบ IC Plain และ IC Complex 17 มิ.ย. 61 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
กิจกรรม YFS Camp 18 - 20 มิ.ย. 61 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 60 คน และแจกโจทย์ พร้อมให้คำชี้แจง 20 มิ.ย. 61 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
กิจกรรม SET Investment Star 21 - 25 มิ.ย. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรม SET Corporate Finance Star 21 - 25 มิ.ย. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรม Muang Thai Life Assurance Star 21 - 25 มิ.ย. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรม TFEX Derivatives Star 26 มิ.ย. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้แข่งขันจัดทำแผนการลงทุนและแผนการเงิน 21 มิ.ย. - 4 ก.ค. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คัดเลือก 10 คนสุดท้าย TFEX Derivatives Star 5 ก.ค. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรม PTT Star Team 6 - 9 ก.ค. 61 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ 13 ก.ค. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ PTT Star Team 14 ก.ค. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ TFEX Derivatives Star 14 ก.ค. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 15 ก.ค. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 61 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
หมายเหตุ :  ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้ตามความจำเป็น และความเหมาะสม
Swipe