TSI Thailand Securities Institute

Young Financial Star Competition 2018

ขั้นตอนการแข่งขันตลอดโครงการ

 

กิจกรรม วันที่ สถานที่
รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ 22 ม.ค. - 18 มี.ค. 61 ปิดรับสมัครแล้ว
สอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 13.00 - 16.00 น. 1 เม.ย. 61 ศูนย์สอบ 15 แห่งทั่วประเทศ
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 300 คน 30 เม.ย. 61 >>สาย Investment
>>สาย Financial Planning
>>สาย Corporate Finance
กิจกรรมอบรมและทดสอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (Life Insurance License) 16 มิ.ย. 61 >>รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
>>แผนที่สถานที่จัดกิจกรรม
การทดสอบ IC Plain และ IC Complex 17 มิ.ย. 61 >>รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
>>แผนที่สถานที่จัดกิจกรรม
กิจกรรม YFS Camp 18 - 21 มิ.ย. 61 >>กำหนดการ
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 60 คน และแจกโจทย์ พร้อมให้คำชี้แจง 21 มิ.ย. 61 >> คลิกที่นี่
กิจกรรม SET Investment Star 22 - 25 มิ.ย. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรม SET Corporate Finance Star 22 - 25 มิ.ย. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรม Muang Thai Life Assurance Star 22 - 25 มิ.ย. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรม TFEX Derivatives Star 26 มิ.ย. 61 สำนักงานของบริษัทสมาชิก
ผู้แข่งขันจัดทำแผนการลงทุนและแผนการเงิน 22 มิ.ย. - 4 ก.ค. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คัดเลือก 10 คนสุดท้าย TFEX Derivatives Star 5 ก.ค. 61 >>กำหนดการ
กิจกรรม PTT Star Team และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ PTT Star Team 6 - 9 ก.ค. 61 >>กำหนดการ
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ 13 ก.ค. 61 >>กำหนดการ SET Investment Star
>>กำหนดการ Corporate Finance Star
>>กำหนดการ Muang Thai Life Assurance Star
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ TFEX Derivatives Star 14 ก.ค. 61 >>กำหนดการ
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 15 ก.ค. 61 >>กำหนดการ
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 61 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
หมายเหตุ :  ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้ตามความจำเป็น และความเหมาะสม
Swipe