Young Financial Star Competition 2017

เวทีเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ บนเส้นทางการเงิน

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท ในทุกคณะ ทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 25 ปี หากคุณมีความรู้ มุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมก้าวสู่เส้นทางของนักวางแผนการเงินและการลงทุน ขอต้อนรับเข้าสู่เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่... เข้มข้นกับความรู้ทางการเงิน พร้อมเปลี่ยนคุณเป็นมืออาชีพ ชิงรางวัลรวมกว่า 5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุน จัดโครงการ Young Financial Star Competition 2017 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยดำเนินการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15

รางวัลการแข่งขัน YFS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ผู้ชนะโครงการ YFS 2017 ทุกคน Update!!

กิจกรรม วันที่ สถานที่
รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ 4 ม.ค. - 17 มี.ค. 60 ปิดรับสมัคร
สอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 14.00 - 17.00 น. 2 เม.ย. 60 ศูนย์สอบ 13 แห่งทั่วประเทศ
>>คลิกที่นี่
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 250 คน 28 เม.ย. 60 >>รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสาย Investment
>>รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสาย Financial Planning
กิจกรรม YFS Camp (สอบ อา. 11 และ จ. 19 มิ.ย. 60) 11 - 19 มิ.ย. 60 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
>>กำหนดการ
การทดสอบ หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Securities Investment Consultant: SIC)
และ หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Derivatives Investment Consultant: DIC)
11 มิ.ย. 60 สำนักบริหารคอมพิวเตอร์ ชั้น 5
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อบรม YFS Camp 12 - 18 มิ.ย. 60 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การทดสอบความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน 19 มิ.ย. 60 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 50 คน 20 มิ.ย. 60 >> รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสาย Investment
>> รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสาย Financial Planning
กิจกรรม TFEX Derivatives Star 21 มิ.ย. 60 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพ 22 มิ.ย. 60 (เช้า) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แจกโจทย์แต่ละสายการแข่งขัน พร้อมให้คำชี้แจง 22 มิ.ย. 60 (บ่าย) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรม PTT RIT Star Team 23 - 25 มิ.ย. 60 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ผู้แข่งขันจัดทำแผนการลงทุนและแผนการเงิน 22 มิ.ย. - 24 ก.ค. 60  
กิจกรรมดูงาน TFEX Derivatives Star 14 ก.ค. 60 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
คัดเลือก 10 คนสุดท้าย TFEX Derivatives Star 4 ส.ค. 60 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซ้อมนำเสนอแผน 5 ส.ค. 60 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ TFEX Derivatives Star 18 ส.ค. 60 (เช้า) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ PTT RIT Star Team 18 ส.ค. 60 (บ่าย) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ 26 ส.ค. 60 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 27 ส.ค. 60 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
>>รายชื่อผู้ชนะโครงการ YFS 2017
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 - 5 พ.ย. 60 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
หมายเหตุ :  ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้ตามความจำเป็น และความเหมาะสม
Swipe