Young Financial Star Competition 2018

เวทีเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ บนเส้นทางการเงิน

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท ในทุกคณะ ทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 25 ปี หากคุณมีความรู้ มุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมก้าวสู่เส้นทางของนักวางแผนการเงินและการลงทุน ขอต้อนรับเข้าสู่เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่... เข้มข้นกับความรู้ทางการเงิน พร้อมเปลี่ยนคุณเป็นมืออาชีพ ชิงรางวัลรวมกว่า 7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุน จัดโครงการ Young Financial Star Competition 2018 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยดำเนินการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16

รางวัลการแข่งขัน YFS

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • YFS 2018 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 18 มี.ค. 61 สมัครเข้าร่วมโครงการ >>คลิกที่นี่ Update!!

กิจกรรม วันที่ สถานที่
รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ 22 ม.ค. - 18 มี.ค. 61 >>คลิกที่นี่
สอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 13.00 - 16.00 น. 1 เม.ย. 61 ศูนย์สอบ 13 แห่งทั่วประเทศ
>>คลิกที่นี่
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 300 คน 30 เม.ย. 61 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
การทดสอบ IC Plain และ IC Complex 17 มิ.ย. 61 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
กิจกรรม YFS Camp 18 - 20 มิ.ย. 61 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 60 คน และแจกโจทย์ พร้อมให้คำชี้แจง 20 มิ.ย. 61 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
กิจกรรม SET Investment Star 21 - 25 มิ.ย. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรม SET Corporate Finance Star 21 - 25 มิ.ย. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรม Muang Thai Life Assurance Star 21 - 25 มิ.ย. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรม TFEX Derivatives Star 26 มิ.ย. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้แข่งขันจัดทำแผนการลงทุนและแผนการเงิน 21 มิ.ย. - 4 ก.ค. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คัดเลือก 10 คนสุดท้าย TFEX Derivatives Star 5 ก.ค. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรม PTT Star Team 6 - 9 ก.ค. 61 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ 13 ก.ค. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ PTT Star Team 14 ก.ค. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ TFEX Derivatives Star 14 ก.ค. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 15 ก.ค. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 61 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
หมายเหตุ :  ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้ตามความจำเป็น และความเหมาะสม
Swipe