Young Financial Star Competition 2017

เวทีเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ บนเส้นทางการเงิน

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท ในทุกคณะ ทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 25 ปี หากคุณมีความรู้ มุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมก้าวสู่เส้นทางของนักวางแผนการเงินและการลงทุน ขอต้อนรับเข้าสู่เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่... เข้มข้นกับความรู้ทางการเงิน พร้อมเปลี่ยนคุณเป็นมืออาชีพ ชิงรางวัลรวมกว่า 5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุน จัดโครงการ Young Financial Star Competition 2017 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยดำเนินการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15

รางวัลการแข่งขัน YFS

ข่าวประชาสัมพันธ์

**YFS 2017 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 17 มี.ค. 60 สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ >>คลิกที่นี่ Update!!

กิจกรรม วันที่ สถานที่
รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ 4 ม.ค. - 17 มี.ค. 60 สมัครเข้าร่วมโครงการ
>>คลิกที่นี่
สอบคัดเลือก 2 เม.ย. 60 ศูนย์สอบ 13 แห่งทั่วประเทศ
>>คลิกที่นี่
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 250 คน 28 เม.ย. 60 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
กิจกรรม YFS Camp (สอบ อา. 11 และ พฤ. 20 มิ.ย. 60) 11 - 20 มิ.ย. 60 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การทดสอบ หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Securities Investment Consultant: SIC)
และ หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Derivatives Investment Consultant: DIC)
11 มิ.ย. 60 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
อบรม YFS Camp 12 - 19 มิ.ย. 60 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การทดสอบความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน 20 มิ.ย. 60 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 50 คน 21 มิ.ย. 60 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
แจกโจทย์แต่ละสายการแข่งขัน พร้อมให้คำชี้แจง 22 มิ.ย. 60 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรม PTT CSR Star Team 23 - 25 มิ.ย. 60 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ผู้แข่งขันจัดทำแผนการลงทุนและแผนการเงิน 22 มิ.ย. - 24 ก.ค. 60  
กิจกรรมดูงาน TFEX Derivatives Star 14 ก.ค. 60 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพ 15 ก.ค. 60 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คัดเลือก 10 คนสุดท้าย TFEX Derivatives Star 5 ส.ค. 60 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ PTT CSR Star Team 18 ส.ค. 60 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ TFEX Derivatives Star 19 ส.ค. 60 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ 26 ส.ค. 60 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 27 ส.ค. 60 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 - 5 พ.ย. 60 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
หมายเหตุ :  ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้ตามความจำเป็น และความเหมาะสม
Swipe