Young Financial Star Competition 2019

เวทีเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ บนเส้นทางการเงิน

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท ในทุกคณะ ทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 25 ปี หากคุณมีความรู้ มุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมก้าวสู่เส้นทางของนักวางแผนการเงินและการลงทุน ขอต้อนรับเข้าสู่เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่... เข้มข้นกับความรู้ทางการเงิน พร้อมเปลี่ยนคุณเป็นมืออาชีพ ชิงรางวัลรวมกว่า 7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุน จัดโครงการ Young Financial Star Competition 2019 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยดำเนินการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17

รางวัลการแข่งขัน YFS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะโครงการ YFS 2019 สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ >> คลิกที่นี่ Update!!

กิจกรรม วันที่ สถานที่
รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ 14 ม.ค. - 17 มี.ค. 62 ปิดรับสมัครแล้ว
สอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 13.00 - 16.00 น. 31 มี.ค. 62 ศูนย์สอบ 15 แห่งทั่วประเทศ
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 300 คน 30 เม.ย. 62 รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ
- สาย Investment >> คลิกที่นี่
- สาย Corporate Finance >> คลิกที่นี่
- สาย Insurance Planning >> คลิกที่นี่
- สาย Financial Planning >> คลิกที่นี่
การทดสอบ IC Plain 16 มิ.ย. 62 สำนักบริหารคอมพิวเตอร์ ชั้น 5
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กิจกรรม YFS Camp 12 - 16 มิ.ย. 62 >> คลิกที่นี่
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 60 คน 17 มิ.ย. 62 รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Update!!
- สาย Investment >> คลิกที่นี่
- สาย Corporate Finance >> คลิกที่นี่
- สาย Insurance Planning >> คลิกที่นี่
- สาย Financial Planning >> คลิกที่นี่
กิจกรรม SET Investment Star 18 - 21 มิ.ย. 62 >> คลิกที่นี่
กิจกรรม SET Corporate Finance Star 18 - 21 มิ.ย. 62 >> คลิกที่นี่
กิจกรรม Muang Thai Life Assurance Star 18 - 21 มิ.ย. 62 >> คลิกที่นี่
กิจกรรม KBank Financial Planning Star 18 - 21 มิ.ย. 62 >> คลิกที่นี่
ผู้แข่งขันจัดทำแผนการลงทุนและแผนการเงิน 20 มิ.ย. - 10 ก.ค. 62 กลับไปจัดทำและนำส่งแผน
ภายในวันที่ 10 ก.ค. 62
กิจกรรม อบรมบุคลิกภาพ 18 ก.ค. 62 >> คลิกที่นี่
กิจกรรม PTT Star Team และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ PTT Star Team 19 - 22 ก.ค. 62 >> คลิกที่นี่
กิจกรรมซ้อมนำเสนอแผน 2 ส.ค. 62 >> คลิกที่นี่
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ 3 ส.ค. 62 >> คลิกที่นี่
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 4 ส.ค. 62 >> คลิกที่นี่
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
หมายเหตุ :  ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้ตามความจำเป็น และความเหมาะสม
Swipe