Young Financial Star Competition 2018

เวทีเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ บนเส้นทางการเงิน

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท ในทุกคณะ ทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 25 ปี หากคุณมีความรู้ มุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมก้าวสู่เส้นทางของนักวางแผนการเงินและการลงทุน ขอต้อนรับเข้าสู่เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่... เข้มข้นกับความรู้ทางการเงิน พร้อมเปลี่ยนคุณเป็นมืออาชีพ ชิงรางวัลรวมกว่า 7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุน จัดโครงการ Young Financial Star Competition 2018 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยดำเนินการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16

รางวัลการแข่งขัน YFS

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม วันที่ สถานที่
รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ 22 ม.ค. - 18 มี.ค. 61 ปิดรับสมัครแล้ว
สอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 13.00 - 16.00 น. 1 เม.ย. 61 ศูนย์สอบ 15 แห่งทั่วประเทศ
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 300 คน 30 เม.ย. 61 >>สาย Investment
>>สาย Financial Planning
>>สาย Corporate Finance
กิจกรรมอบรมและทดสอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (Life Insurance License) 16 มิ.ย. 61 >>รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
>>แผนที่สถานที่จัดกิจกรรม
การทดสอบ IC Plain และ IC Complex 17 มิ.ย. 61 >>รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
>>แผนที่สถานที่จัดกิจกรรม
กิจกรรม YFS Camp 18 - 21 มิ.ย. 61 >>กำหนดการ
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 60 คน และแจกโจทย์ พร้อมให้คำชี้แจง 21 มิ.ย. 61 >> คลิกที่นี่
กิจกรรม SET Investment Star 22 - 25 มิ.ย. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรม SET Corporate Finance Star 22 - 25 มิ.ย. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรม Muang Thai Life Assurance Star 22 - 25 มิ.ย. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรม TFEX Derivatives Star 26 มิ.ย. 61 สำนักงานของบริษัทสมาชิก
ผู้แข่งขันจัดทำแผนการลงทุนและแผนการเงิน 22 มิ.ย. - 4 ก.ค. 61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คัดเลือก 10 คนสุดท้าย TFEX Derivatives Star 5 ก.ค. 61 >>กำหนดการ
กิจกรรม PTT Star Team และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ PTT Star Team 6 - 9 ก.ค. 61 >>กำหนดการ
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ 13 ก.ค. 61 >>กำหนดการ SET Investment Star
>>กำหนดการ Corporate Finance Star
>>กำหนดการ Muang Thai Life Assurance Star
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ TFEX Derivatives Star 14 ก.ค. 61 >>กำหนดการ
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 15 ก.ค. 61 >>กำหนดการ
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 61 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
หมายเหตุ :  ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้ตามความจำเป็น และความเหมาะสม
Swipe