รู้จักกับตลาดหลักทรัพย์
     
  The Thai Capital Market
 
     
 

หากถามว่าคุณมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ หรือการซื้อขายหลักทรัพย์กันมากน้อยเพียงใด เชื่อว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยคงจะส่ายหน้าหรืออาจให้คำตอบที่แตกต่างกันออกไป ตามที่แต่ละคนคิดหรือได้ยินมา แท้ที่จริงแล้ว "ตลาดหลักทรัพย์คืออะไร และมีความเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร" ในส่วนนี้จะขอแนะนำให้คุณได้รู้จัก และคุ้นเคยกับตลาดหลักทรัพย์ ด้วยการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภาพรวมของตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ว่ามี ประวัติความเป็นมา และมีบทบาทกับคุณหรือประเทศไทยอย่างไร มีการจัดองค์กรและลักษณะการบริหารงานอย่างไร ใครเป็นใครในคณะผู้บริหาร พร้อมกันนี้ คุณยังจะได้ทราบถึงวิสัยทัศน์และภาระหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ วันหยุดประจำปี และเรียกดูหรือดาวน์โหลดรายงานประจำปีของตลาดหลักทรัพย์ และสุนทรพจน์แสดงความคิดเห็น หรือแนวนโยบายของผู้บริหารระดับสูงในหัวข้อสำคัญ ณ สถานที่ต่าง ๆ ได้อีกด้วย

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center โทร.02 009 9999
top