menu2 menu03 menu4 menu4
 
 
ศูนย์เรียนรู้การลงทุน หรือ SET Investment Center
(SET IC) เปิดให้บริการข้อมูลและความรู้ด้านการลงทุน
ที่ครบวงจรแก่ประชาชนทั่วไปในทุกภูมิภาค พรั่งพร้อมด้วยสื่อความรู้และหลากหลายช่องทางการเรียนรู้ที่คุณ
เข้าถึงได้ กับ SET IC 7 แห่งทั่วประเทศ ขอนแก่น ชลบุรี
เชียงใหม่ พิษณุโลก สงขลา สุราษฎรธานี และอุบลราชธานี
  พิธีเปิดศูนย์ SET IC โฉมใหม่ @มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี >>ดูรายละเอียด
     
    อ่านเพิ่มเติม
     
  ฟรี …ค้นหาข้อมูลบริษัทจดทะเบียนผ่าน SET SMART
  ฟรี …ดูกราฟเทคนิคผ่านโปรแกรม ASPEN
  พิเศษ...พบกับกูรูด้านการลงทุนกับสัมมนาตลอดปี
   
   
     
 
     
     
     
     
     
     
 
     
 
   
     
  >>ดูกิจกรรมอื่นๆ  
     
     
 
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ S-E-T Call Center โทร. 0-2229-2222 อีเมล์ : SETCallcenter@set.or.th

Copyright © 2000 - 2014, All rights reserved Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand