การขึ้นเครื่องหมาย

เครื่องหมาย:
Suspension (SP)
ช่วงเวลา:
01/01/2564 - 30/06/2564

หลักทรัพย์ เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
1. สาเหตุเกี่ยวกับการนำส่งงบการเงิน :  22 ครั้ง
PACE SP 31/05/2564 -
GL SP 18/05/2564 -
MAX SP 18/05/2564 -
POLAR SP 18/05/2564 -
STAR SP 18/05/2564 27/05/2564
ACAP SP 17/05/2564 18/05/2564
PE SP 11/05/2564 -
IFEC SP 29/04/2564 -
IFEC SP 02/04/2564 -
PACE SP 01/04/2564 -
GL SP 22/03/2564 -
APEX SP 16/03/2564 -
APEX SP 02/03/2564 -
FPI SP 02/03/2564 09/03/2564
IFEC SP 02/03/2564 -
MAX SP 02/03/2564 -
NOK SP 02/03/2564 -
POLAR SP 02/03/2564 -
SHREIT SP 02/03/2564 03/03/2564
ACAP SP 01/03/2564 02/03/2564
THAI SP 25/02/2564 -
PE SP 16/02/2564 -
2. สาเหตุเกี่ยวกับ Corporate Action
-
3. สาเหตุเกี่ยวกับมีสารสนเทศสำคัญที่ยังไม่ครบถ้วน และอื่นๆ :  3 ครั้ง
APEX SP 16/03/2564 -
POST SP 02/03/2564 -
THAI SP 25/02/2564 -
4. อื่นๆ
-