การขึ้นเครื่องหมาย

เครื่องหมาย:
Notice Pending (NP)
ช่วงเวลา:
01/01/2564 - 30/06/2564

หลักทรัพย์ เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
PACE NP 01/06/2564 -
ACAP NP 18/05/2564 -
APEX NP 14/05/2564 -
PE NP 12/05/2564 -
IFEC NP 30/04/2564 -
IFEC NP 05/04/2564 -
GL NP 23/03/2564 30/04/2564
APEX NP 17/03/2564 -
SHREIT NP 03/03/2564 11/06/2564
ACAP NP 02/03/2564 -
GL NP 02/03/2564 30/04/2564
THAI NP 01/03/2564 -
PE NP 17/02/2564 -