การขึ้นเครื่องหมาย

เครื่องหมาย:
C
ช่วงเวลา:
01/01/2564 - 30/06/2564

หลักทรัพย์ เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
W C 19/05/2564 18/08/2564
DV8 C 17/05/2564 -
GL C 24/03/2564 03/09/2564
PPPM C 04/03/2564 -
STAR C 03/03/2564 18/08/2564
ACAP C 02/03/2564 -
SDC C 25/02/2564 -