การขึ้นเครื่องหมาย

เครื่องหมาย:
Suspension (SP)
ช่วงเวลา:
01/01/2563 - 31/12/2563

หลักทรัพย์ เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
1. สาเหตุเกี่ยวกับการนำส่งงบการเงิน :  48 ครั้ง
PACE SP 01/12/2563 -
EFORL SP 17/11/2563 23/11/2563
GL SP 17/11/2563 -
IFEC SP 17/11/2563 -
NMG SP 17/11/2563 03/03/2564
NOK SP 17/11/2563 18/11/2563
PACE SP 17/11/2563 -
POLAR SP 17/11/2563 -
SHREIT SP 17/11/2563 18/11/2563
THAI SP 12/11/2563 13/11/2563
PE SP 06/11/2563 -
NOK SP 01/09/2563 02/09/2563
PACE SP 25/08/2563 -
PACE SP 25/08/2563 -
EFORL SP 17/08/2563 14/09/2563
IFEC SP 17/08/2563 -
NMG SP 17/08/2563 03/03/2564
NOK SP 17/08/2563 01/09/2563
PACE SP 17/08/2563 -
POLAR SP 17/08/2563 -
SHREIT SP 17/08/2563 18/08/2563
TSF SP 17/08/2563 -
NOK SP 14/08/2563 17/08/2563
THAI SP 14/08/2563 17/08/2563
PE SP 06/08/2563 -
SHREIT SP 28/05/2563 29/05/2563
DIMET SP 18/05/2563 17/06/2563
HYDRO SP 18/05/2563 07/07/2563
IFEC SP 18/05/2563 -
NMG SP 18/05/2563 03/03/2564
PACE SP 18/05/2563 -
POLAR SP 18/05/2563 -
TSF SP 18/05/2563 -
PE SP 08/05/2563 -
AJA SP 03/03/2563 09/03/2563
CEN SP 03/03/2563 04/03/2563
EFORL SP 03/03/2563 05/03/2563
HYDRO SP 03/03/2563 07/07/2563
IFEC SP 03/03/2563 -
NMG SP 03/03/2563 03/03/2564
PACE SP 03/03/2563 -
POLAR SP 03/03/2563 -
PPPM SP 03/03/2563 31/03/2563
TSF SP 03/03/2563 -
UWC SP 03/03/2563 03/03/2563
DIMET SP 17/02/2563 01/04/2563
PE SP 14/02/2563 -
PE SP 14/02/2563 -
2. สาเหตุเกี่ยวกับ Corporate Action :  1 ครั้ง
GLANDRT SP 25/02/2563 04/03/2563
3. สาเหตุเกี่ยวกับมีสารสนเทศสำคัญที่ยังไม่ครบถ้วน และอื่นๆ :  4 ครั้ง
BAT-3K SP 24/09/2563 03/10/2563
AEC SP 25/05/2563 27/05/2563
PE SP 11/02/2563 -
POLAR SP 05/02/2563 -
4. อื่นๆ
-