การขึ้นเครื่องหมาย

เครื่องหมาย:
Notice Pending (NP)
ช่วงเวลา:
01/01/2563 - 31/12/2563

หลักทรัพย์ เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
PACE NP 02/12/2563 -
NOK NP 18/11/2563 -
SHREIT NP 18/11/2563 11/06/2564
THAI NP 13/11/2563 -
PE NP 09/11/2563 -
NOK NP 02/09/2563 -
PACE NP 26/08/2563 -
SHREIT NP 18/08/2563 11/06/2564
NOK NP 17/08/2563 -
THAI NP 17/08/2563 -
PE NP 07/08/2563 -
MAX NP 19/06/2563 13/08/2563
SHREIT NP 29/05/2563 18/06/2563
PE NP 11/05/2563 -
DTCI NP 10/03/2563 01/06/2563
PE NP 17/02/2563 -
RML NP 03/01/2563 16/01/2563