การขึ้นเครื่องหมาย

เครื่องหมาย:
Halt (H)
ช่วงเวลา:
01/01/2563 - 31/12/2563

หลักทรัพย์ เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
PIMO H 13/08/2563 14/08/2563
SHREIT H 25/06/2563 26/06/2563
AEC H 25/05/2563 25/05/2563
TPIPL H 02/04/2563 02/04/2563
JWD H 02/03/2563 02/03/2563
AHC H 14/02/2563 14/02/2563