การขึ้นเครื่องหมาย

เครื่องหมาย:
C
ช่วงเวลา:
01/01/2563 - 31/12/2563

หลักทรัพย์ เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
DIMET C 18/11/2563 -
TRC C 17/11/2563 -
DV8 C 16/11/2563 02/03/2564
AEC C 31/08/2563 -
THAI C 18/08/2563 09/03/2564
TSI C 18/08/2563 -
NOK C 03/08/2563 -
THAI C 29/05/2563 09/03/2564
JCKH C 19/05/2563 -
PPPM C 18/05/2563 18/08/2563
W C 18/05/2563 17/11/2563
POST C 15/05/2563 09/03/2564
PACE C 08/05/2563 03/09/2563
UWC C 05/03/2563 -
KKC C 04/03/2563 07/08/2563