การขึ้นเครื่องหมาย

เครื่องหมาย:
Suspension (SP)
ช่วงเวลา:
01/01/2562 - 31/12/2562

หลักทรัพย์ เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
1. สาเหตุเกี่ยวกับการนำส่งงบการเงิน :  67 ครั้ง
IFEC SP 15/11/2562 -
NMG SP 15/11/2562 -
PACE SP 15/11/2562 18/11/2562
POLAR SP 15/11/2562 -
STHAI SP 15/11/2562 -
TFI SP 15/11/2562 18/11/2562
TSF SP 15/11/2562 -
DCORP SP 12/11/2562 13/11/2562
PE SP 08/11/2562 11/11/2562
STHAI SP 19/08/2562 -
7UP SP 15/08/2562 15/08/2562
EARTH SP 15/08/2562 -
IFEC SP 15/08/2562 -
KC SP 15/08/2562 -
NMG SP 15/08/2562 -
PAE SP 15/08/2562 -
POLAR SP 15/08/2562 -
PPPM SP 15/08/2562 16/08/2562
RICH SP 15/08/2562 -
SSI SP 15/08/2562 16/08/2562
STHAI SP 15/08/2562 -
TFI SP 15/08/2562 16/08/2562
TSF SP 15/08/2562 -
DCORP SP 14/08/2562 15/08/2562
PE SP 14/08/2562 15/08/2562
LVT SP 29/05/2562 -
CHUO SP 16/05/2562 -
EARTH SP 16/05/2562 -
GSTEEL SP 16/05/2562 -
IEC SP 16/05/2562 -
IFEC SP 16/05/2562 -
KC SP 16/05/2562 -
LVT SP 16/05/2562 -
NBC SP 16/05/2562 08/07/2562
NMG SP 16/05/2562 -
POLAR SP 16/05/2562 -
SIMAT SP 16/05/2562 17/05/2562
TFI SP 16/05/2562 17/05/2562
TSF SP 16/05/2562 -
DCORP SP 15/05/2562 16/05/2562
STHAI SP 02/04/2562 -
IEC SP 01/04/2562 -
LVT SP 20/03/2562 -
A5 SP 01/03/2562 -
CHUO SP 01/03/2562 -
EARTH SP 01/03/2562 -
EFORL SP 01/03/2562 08/03/2562
GSTEEL SP 01/03/2562 -
IEC SP 01/03/2562 -
IFEC SP 01/03/2562 -
KC SP 01/03/2562 -
LVT SP 01/03/2562 -
MILL SP 01/03/2562 11/03/2562
NBC SP 01/03/2562 08/07/2562
NMG SP 01/03/2562 -
POLAR SP 01/03/2562 -
RICH SP 01/03/2562 -
SIMAT SP 01/03/2562 04/03/2562
SSI SP 01/03/2562 -
THL SP 01/03/2562 -
TSF SP 01/03/2562 -
YNP SP 01/03/2562 -
CHUO SP 26/02/2562 -
TFI SP 21/02/2562 22/02/2562
PE SP 15/02/2562 18/02/2562
CHUO SP 04/02/2562 -
LVT SP 25/01/2562 -
2. สาเหตุเกี่ยวกับ Corporate Action :  1 ครั้ง
MONTRI SP 03/12/2562 07/12/2562
3. สาเหตุเกี่ยวกับมีสารสนเทศสำคัญที่ยังไม่ครบถ้วน และอื่นๆ :  10 ครั้ง
SSTPF SP 23/12/2562 -
CRYSTAL SP 29/11/2562 -
DOD SP 11/11/2562 12/11/2562
STHAI SP 20/09/2562 -
PPPM SP 05/08/2562 08/08/2562
PPPM SP 31/07/2562 02/08/2562
LTX SP 24/06/2562 03/07/2562
TTTM SP 24/06/2562 03/07/2562
PE SP 16/05/2562 17/05/2562
LVT SP 01/03/2562 -
4. อื่นๆ
-