การขึ้นเครื่องหมาย

เครื่องหมาย:
Notice Pending (NP)
ช่วงเวลา:
01/01/2562 - 31/12/2562

หลักทรัพย์ เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
IFEC NP 17/12/2562 21/04/2563
PACE NP 18/11/2562 -
STHAI NP 18/11/2562 -
TFI NP 18/11/2562 -
DCORP NP 13/11/2562 22/06/2563
PE NP 11/11/2562 -
PE NP 11/11/2562 -
POLAR NP 05/11/2562 -
STHAI NP 23/09/2562 -
ACC NP 02/09/2562 18/09/2562
STHAI NP 20/08/2562 -
PPPM NP 16/08/2562 -
SSI NP 16/08/2562 -
TFI NP 16/08/2562 -
DCORP NP 15/08/2562 22/06/2563
PE NP 15/08/2562 -
IEC NP 08/07/2562 -
LVT NP 30/05/2562 -
PE NP 17/05/2562 -
TFI NP 17/05/2562 -
DCORP NP 16/05/2562 22/06/2563
IEC NP 02/04/2562 -
LVT NP 21/03/2562 -
SSI NP 04/03/2562 -
CHUO NP 27/02/2562 -
TFI NP 22/02/2562 16/05/2562
PE NP 18/02/2562 -
CHUO NP 05/02/2562 -
LVT NP 28/01/2562 -