การขึ้นเครื่องหมาย

เครื่องหมาย:
Halt (H)
ช่วงเวลา:
01/01/2562 - 31/12/2562

หลักทรัพย์ เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
DOD H 11/11/2562 11/11/2562
NOBLE H 11/10/2562 11/10/2562
PPPM H 05/08/2562 05/08/2562
PPPM H 31/07/2562 31/07/2562
NOBLE H 25/04/2562 25/04/2562
GL H 26/02/2562 26/02/2562