การขึ้นเครื่องหมาย

เครื่องหมาย:
C
ช่วงเวลา:
01/01/2562 - 31/12/2562

หลักทรัพย์ เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
POST C 16/08/2562 28/02/2563
JCKH C 15/08/2562 04/03/2563
TFI C 02/08/2562 06/12/2562
7UP C 04/03/2562 19/08/2562
HYDRO C 01/03/2562 -
STARK C 21/02/2562 20/11/2562