การขึ้นเครื่องหมาย

เครื่องหมาย:
Suspension (SP)
ช่วงเวลา:
01/01/2562 - 31/03/2562

หลักทรัพย์ เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
1. สาเหตุเกี่ยวกับการนำส่งงบการเงิน :  25 ครั้ง
LVT SP 20/03/2562 -
A5 SP 01/03/2562 -
CHUO SP 01/03/2562 -
EARTH SP 01/03/2562 -
EFORL SP 01/03/2562 08/03/2562
GSTEEL SP 01/03/2562 -
IEC SP 01/03/2562 -
IFEC SP 01/03/2562 -
KC SP 01/03/2562 -
LVT SP 01/03/2562 -
MILL SP 01/03/2562 11/03/2562
NBC SP 01/03/2562 08/07/2562
NMG SP 01/03/2562 -
POLAR SP 01/03/2562 -
RICH SP 01/03/2562 -
SIMAT SP 01/03/2562 04/03/2562
SSI SP 01/03/2562 -
THL SP 01/03/2562 -
TSF SP 01/03/2562 -
YNP SP 01/03/2562 -
CHUO SP 26/02/2562 -
TFI SP 21/02/2562 22/02/2562
PE SP 15/02/2562 18/02/2562
CHUO SP 04/02/2562 -
LVT SP 25/01/2562 -
2. สาเหตุเกี่ยวกับ Corporate Action
-
3. สาเหตุเกี่ยวกับมีสารสนเทศสำคัญที่ยังไม่ครบถ้วน และอื่นๆ :  1 ครั้ง
LVT SP 01/03/2562 -