การขึ้นเครื่องหมาย

เครื่องหมาย:
Notice Pending (NP)
ช่วงเวลา:
01/01/2562 - 31/03/2562

หลักทรัพย์ เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
LVT NP 21/03/2562 -
SSI NP 04/03/2562 -
CHUO NP 27/02/2562 -
TFI NP 22/02/2562 16/05/2562
PE NP 18/02/2562 -
CHUO NP 05/02/2562 -
LVT NP 28/01/2562 -