การขึ้นเครื่องหมาย

เครื่องหมาย:
Halt (H)
ช่วงเวลา:
01/01/2562 - 31/03/2562

หลักทรัพย์ เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
GL H 26/02/2562 26/02/2562