การขึ้นเครื่องหมาย

เครื่องหมาย:
Notice Pending (NP)
ช่วงเวลา:
01/01/2561 - 31/12/2561

หลักทรัพย์ เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
CHUO NP 25/12/2561 -
IEC NP 19/12/2561 -
LVT NP 29/11/2561 -
LVT NP 16/11/2561 -
TFI NP 16/11/2561 16/05/2562
PE NP 13/11/2561 -
STHAI NP 04/09/2561 -
IEC NP 03/09/2561 -
SSI NP 16/08/2561 -
PE NP 15/08/2561 -
TFI NP 15/08/2561 16/05/2562
PE NP 15/05/2561 -
TFI NP 15/05/2561 16/05/2562
CHUO NP 14/03/2561 -
MORE NP 05/03/2561 03/05/2562
PACE NP 05/03/2561 09/10/2561
SSI NP 05/03/2561 -
PE NP 21/02/2561 -
TFI NP 19/02/2561 09/05/2561
PACE NP 13/02/2561 09/10/2561
CHUO NP 05/02/2561 -
LVT NP 31/01/2561 -