การขึ้นเครื่องหมาย

เครื่องหมาย:
Notice Pending (NP)
ช่วงเวลา:
01/01/2560 - 30/09/2560

หลักทรัพย์ เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
KC NP 25/09/2560 -
LVT NP 01/09/2560 -
KC NP 30/08/2560 -
IFEC NP 29/08/2560 -
PACE NP 17/08/2560 09/10/2561
SSI NP 17/08/2560 -
TFI NP 15/08/2560 17/10/2560
EARTH NP 27/06/2560 -
AQ NP 15/06/2560 09/10/2560
APCS NP 17/05/2560 12/12/2560
TNPF NP 03/05/2560 -
POLAR NP 18/04/2560 -
AQ NP 29/03/2560 09/10/2560
APCS NP 13/03/2560 12/12/2560
AI NP 02/03/2560 20/08/2561
AIE NP 02/03/2560 20/08/2561
SSI NP 02/03/2560 -
IFEC NP 01/03/2560 -
LVT NP 01/02/2560 -
AQ NP 17/01/2560 09/10/2560