การขึ้นเครื่องหมาย

เครื่องหมาย:
Halt (H)
ช่วงเวลา:
01/01/2560 - 30/09/2560

วันที่/เวลา แจ้งข่าว หลักทรัพย์ เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
15/06/2560 09:30 EARTH H 15/06/2560 15/06/2560
12/01/2560 09:36 IFEC H 12/01/2560 12/01/2560