ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 19 ก.ค. 2562

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 50,600 200,882.00 0.59 %
ADVANC 366,900 79,515,000.00 9.73 %
ADVANC-R 211,300 45,784,500.00 5.60 %
AOT 200,800 14,708,900.00 1.49 %
AOT-R 288,700 21,216,825.00 2.14 %
AP 65,000 529,000.00 0.80 %
AU 130,000 2,187,640.00 1.36 %
BANPU 344,800 5,051,320.00 3.65 %
BBL 474,000 91,482,500.00 4.55 %
BCH 15,000 230,800.00 0.11 %
BCP 112,800 3,478,175.00 4.17 %
BCP-R 17,600 541,200.00 0.65 %
BCPG 16,600 318,720.00 0.30 %
BDMS 880,300 22,007,500.00 3.32 %
BDMS-R 19,800 493,950.00 0.07 %
BEAUTY 8,531,400 34,062,000.00 10.33 %
BEM 3,978,800 43,067,660.00 2.68 %
BGRIM 32,800 1,180,800.00 0.86 %
BH 9,100 1,572,100.00 1.39 %
BJC 111,500 5,676,500.00 1.09 %
BLA 14,600 379,600.00 3.30 %
BPP 19,000 421,800.00 0.65 %
BTS 696,700 8,953,040.00 1.66 %
BTS-R 2,187,900 28,209,290.00 5.23 %
CBG 114,200 8,890,800.00 1.96 %
CENTEL 69,200 2,396,200.00 1.63 %
CENTEL-R 800 27,600.00 0.02 %
CHG 459,100 1,046,748.00 3.88 %
CHG-R 13,900 31,692.00 0.12 %
CK 14,400 405,000.00 0.25 %
CK-R 71,100 1,990,800.00 1.25 %
CKP 1,420,000 9,833,000.00 4.53 %
CKP-R 28,000 194,600.00 0.09 %
CPALL 1,436,400 126,460,925.00 5.89 %
CPALL-R 518,900 45,522,950.00 2.13 %
CPF 2,043,200 59,563,600.00 3.55 %
CPF-R 920,800 26,916,950.00 1.60 %
CPN 116,500 8,653,250.00 2.40 %
CPN-R 90,500 6,718,675.00 1.87 %
DELTA 100 5,900.00 0.01 %
DIF 23,200 399,040.00 0.28 %
DTAC 232,300 13,664,625.00 2.74 %
DTAC-R 118,700 6,975,175.00 1.40 %
EA 822,700 44,362,375.00 12.66 %
EA-R 156,600 8,443,900.00 2.41 %
EGCO 5,800 1,923,000.00 0.32 %
EGCO-R 135,800 44,985,000.00 7.51 %
EPG-R 48,800 344,040.00 0.44 %
ESSO-R 2,700 28,620.00 0.02 %
GFPT 16,700 306,230.00 0.61 %
GGC-R 24,700 305,850.00 1.10 %
GLOBAL 103,700 1,799,230.00 1.75 %
GPSC 315,700 22,141,600.00 3.58 %
GPSC-R 349,600 24,592,450.00 3.97 %
GULF 166,700 21,344,750.00 5.22 %
GULF-R 90,400 11,573,100.00 2.83 %
GUNKUL 339,600 1,083,324.00 0.30 %
HANA 59,300 1,657,350.00 1.69 %
HMPRO 882,300 15,311,910.00 3.07 %
HMPRO-R 2,385,100 41,523,850.00 8.29 %
INTUCH 631,800 40,543,350.00 12.15 %
IRPC 1,000,000 4,920,000.00 3.08 %
IRPC-R 3,819,800 18,782,572.00 11.78 %
IVL 267,700 11,242,450.00 1.46 %
IVL-R 1,230,000 51,633,875.00 6.73 %
JAS 2,127,300 16,805,670.00 2.76 %
JASIF 17,000 198,050.00 0.08 %
KBANK 691,100 125,905,950.00 6.10 %
KCE 1,224,400 21,921,970.00 10.18 %
KKP 603,000 42,829,200.00 5.00 %
KKP-R 89,700 6,368,700.00 0.74 %
KTB 1,100,000 21,450,000.00 5.03 %
KTB-R 250,000 4,887,500.00 1.14 %
KTC 3,073,900 124,498,550.00 5.26 %
KTC-R 3,100 126,325.00 0.01 %
M-R 200 15,650.00 0.08 %
MAJOR 100,000 2,875,000.00 5.21 %
MBK 5,500 127,600.00 0.08 %
MINT 223,500 9,264,400.00 0.84 %
MINT-R 1,002,100 41,963,900.00 3.77 %
MTC 723,000 41,982,625.00 7.42 %
MTC-R 281,700 16,367,500.00 2.89 %
OSP 250,000 8,812,500.00 2.16 %
PLANB 100,000 890,000.00 0.34 %
PLANB-R 87,400 772,940.00 0.30 %
PRM 320,000 2,876,000.00 0.68 %
PRM-R 14,200 127,320.00 0.03 %
PSH 5,500 122,650.00 0.11 %
PSL 314,800 2,941,715.00 1.40 %
PTG 1,206,300 25,924,770.00 7.87 %
PTT 1,728,000 82,512,000.00 5.30 %
PTT-R 200,000 9,550,000.00 0.61 %
PTTEP 174,800 23,598,000.00 3.24 %
PTTEP-R 71,200 9,612,000.00 1.32 %
PTTGC 2,291,600 141,699,000.00 15.89 %
QH 498,200 1,507,852.00 0.94 %
RATCH 26,000 1,714,375.00 0.50 %
ROBINS 6,100 335,500.00 0.21 %
ROBINS-R 120,100 6,547,575.00 4.07 %
RS 100,000 1,650,000.00 0.49 %
S-R 40,600 152,682.00 0.09 %
SAWAD 20,000 1,135,000.00 0.26 %
SCB 196,900 27,851,350.00 1.73 %
SCB-R 543,500 76,846,200.00 4.78 %
SCC 48,000 21,792,000.00 3.20 %
SCC-R 22,900 10,382,800.00 1.53 %
SGP 50,600 493,955.00 1.02 %
SIRI-R 18,700 27,863.00 0.05 %
SPALI 1,000 23,900.00 0.02 %
SPALI-R 63,200 1,504,160.00 1.00 %
SPRC 530,000 5,459,000.00 2.76 %
SUPER 16,519,400 12,559,938.00 8.84 %
SYNEX 100,000 1,100,000.00 5.68 %
TASCO 57,100 1,176,260.00 0.51 %
TCAP-R 43,200 2,451,600.00 0.65 %
THAI 32,200 334,880.00 2.14 %
THAI-R 26,000 270,400.00 1.73 %
THANI 350,000 2,548,500.00 0.50 %
THANI-R 17,200 122,120.00 0.02 %
TISCO 53,200 5,265,175.00 1.06 %
TISCO-R 156,900 15,516,725.00 3.14 %
TMB-R 3,852,800 7,457,577.00 3.12 %
TOA 10,000 410,000.00 0.24 %
TOP 285,800 20,064,900.00 2.60 %
TOP-R 1,030,700 72,322,975.00 9.39 %
TPIPP 91,700 554,785.00 1.48 %
TRUE 19,410,000 129,375,875.00 8.38 %
TRUE-R 1,685,100 11,290,170.00 0.73 %
TU 302,800 5,833,380.00 1.04 %
TU-R 42,200 806,020.00 0.15 %
UNIQ 26,300 297,190.00 1.56 %
VGI 174,100 1,723,590.00 0.28 %
WHA 2,051,700 9,648,206.00 1.56 %
WHA-R 2,732,100 12,876,640.00 2.07 %
WORK 110,000 3,215,000.00 1.34 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์