ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 14 ส.ค. 2562

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 2,503,400 8,214,202.00 8.96 %
ADVANC 559,000 124,395,700.00 8.01 %
ADVANC-R 136,300 30,400,100.00 1.95 %
AEONTS 1,000 212,000.00 0.14 %
AI 200,000 220,900.00 0.80 %
AMATA 300,000 7,152,000.00 3.00 %
ANAN 103,100 330,044.00 0.89 %
AOT 1,067,900 73,339,625.00 3.77 %
AOT-R 658,700 45,272,050.00 2.32 %
AP 322,000 2,353,500.00 2.14 %
ASIAN 20,000 117,000.00 3.73 %
ASP 300,000 758,000.00 9.79 %
AU 25,000 402,500.00 0.17 %
BA 35,000 326,700.00 3.33 %
BANPU 3,922,800 47,201,680.00 9.75 %
BAY 2,800 98,650.00 0.37 %
BBL 1,235,600 206,494,000.00 10.46 %
BCH 395,100 5,817,480.00 3.47 %
BCP 83,900 2,311,625.00 2.83 %
BCPG 187,500 3,470,040.00 2.89 %
BDMS 4,368,100 103,807,700.00 6.96 %
BDMS-R 2,100,400 49,699,810.00 3.35 %
BEAUTY 27,401,700 84,199,382.00 9.99 %
BEAUTY-R 70,000 214,000.00 0.03 %
BEC 3,222,500 25,457,555.00 12.37 %
BEC-R 60,000 466,000.00 0.23 %
BEM 6,028,900 66,036,130.00 7.23 %
BGRIM 269,200 9,355,900.00 3.77 %
BH 141,500 20,165,150.00 4.58 %
BH-R 82,500 11,903,950.00 2.67 %
BJC 207,200 10,234,350.00 4.21 %
BJC-R 26,700 1,328,325.00 0.54 %
BLA 63,200 1,344,920.00 1.52 %
BPP 360,800 7,164,350.00 9.60 %
BTS 4,046,900 50,182,100.00 5.05 %
BTS-R 2,134,200 26,480,200.00 2.66 %
CBG 309,500 22,214,175.00 6.27 %
CENTEL 63,500 1,990,250.00 5.15 %
CHG 1,372,200 3,117,460.00 2.69 %
CHG-R 2,824,300 6,441,678.00 5.53 %
CKP 1,845,400 11,226,940.00 3.95 %
CKP-R 117,500 716,750.00 0.25 %
COL 30,000 651,000.00 3.76 %
COM7 64,000 1,595,000.00 2.19 %
CPALL 2,944,000 246,726,850.00 6.19 %
CPALL-R 349,900 29,226,925.00 0.74 %
CPF 2,311,600 65,504,850.00 3.32 %
CPF-R 1,526,100 43,418,850.00 2.19 %
CPN 516,500 35,225,525.00 3.84 %
CPN-R 208,100 14,068,875.00 1.55 %
DDD 5,500 127,050.00 1.95 %
DELTA 36,000 1,799,900.00 4.01 %
DEMCO 140,000 412,096.00 9.70 %
DTAC 94,000 5,477,175.00 2.10 %
DTAC-R 163,300 9,502,850.00 3.66 %
EA 730,500 35,926,850.00 5.24 %
EA-R 147,000 7,261,525.00 1.05 %
EGATIF 10,100 134,330.00 0.34 %
EGCO 19,600 6,098,300.00 2.36 %
EGCO-R 9,800 3,045,900.00 1.18 %
ERW 175,000 913,900.00 1.48 %
ESSO 15,800 142,990.00 0.18 %
FN 5,000 8,300.00 0.34 %
GL 1,000 5,550.00 0.08 %
GLOBAL 907,300 13,897,780.00 6.12 %
GLOBAL-R 487,300 7,368,830.00 3.29 %
GPSC 292,700 19,441,100.00 2.09 %
GULF 403,900 48,928,450.00 3.81 %
GULF-R 188,500 22,874,350.00 1.78 %
GUNKUL 500,000 1,490,000.00 0.65 %
HANA 79,300 2,257,350.00 1.82 %
HANA-R 4,000 114,000.00 0.09 %
HMPRO 892,200 15,300,110.00 3.63 %
HMPRO-R 1,253,300 21,483,600.00 5.10 %
ICHI 22,000 174,900.00 0.68 %
INTUCH 497,600 31,892,075.00 3.68 %
IRPC 3,191,500 13,054,842.00 4.45 %
IRPC-R 1,382,000 5,683,652.00 1.93 %
ITD 161,000 325,220.00 1.97 %
IVL 1,710,100 68,205,375.00 5.32 %
IVL-R 458,700 18,310,500.00 1.43 %
JAS 412,600 2,619,765.00 0.71 %
JAS-R 1,106,000 7,023,100.00 1.91 %
JMT 208,000 3,752,320.00 3.95 %
KAMART 37,000 183,496.00 0.86 %
KBANK 5,742,200 911,757,300.00 21.39 %
KCE 509,600 8,113,440.00 2.85 %
KKP 290,300 20,636,300.00 5.99 %
KKP-R 48,800 3,513,600.00 1.01 %
KTB 4,473,300 79,276,890.00 5.61 %
KTB-R 2,300,800 40,543,750.00 2.88 %
KTC 575,200 24,962,325.00 4.61 %
LH 3,111,400 34,225,400.00 8.93 %
LH-R 900,300 9,903,300.00 2.58 %
MAJOR 14,000 379,000.00 0.47 %
MC 70,000 507,500.00 4.06 %
MINT 325,600 12,177,350.00 1.53 %
MINT-R 762,400 28,622,475.00 3.57 %
MONO 7,500 11,325.00 0.14 %
MTC 1,697,800 88,267,800.00 7.55 %
MTC-R 345,200 17,897,150.00 1.53 %
ORI 2,821,200 21,378,435.00 14.16 %
OSP 829,300 27,057,525.00 2.82 %
PLANB 12,000 101,200.00 0.10 %
PRM 152,800 1,292,305.00 1.01 %
PSH 120,400 2,388,010.00 2.04 %
PSL 13,500 101,700.00 0.12 %
PTG 3,675,300 70,959,080.00 14.43 %
PTT 6,186,500 269,921,850.00 7.31 %
PTT-R 590,000 25,517,500.00 0.70 %
PTTEP 685,900 86,455,500.00 6.03 %
PTTEP-R 542,300 68,333,500.00 4.77 %
PTTGC 4,372,500 231,801,750.00 12.14 %
PTTGC-R 887,000 47,143,225.00 2.46 %
QH 29,000 86,460.00 0.07 %
QH-R 810,000 2,430,000.00 1.84 %
RATCH 40,800 2,703,000.00 0.86 %
ROBINS 31,200 1,957,800.00 0.87 %
ROBINS-R 192,700 12,091,925.00 5.37 %
RS 156,500 2,488,350.00 1.64 %
SABINA 15,000 446,250.00 0.09 %
SAMART 20,000 180,500.00 0.31 %
SAWAD 80,400 3,993,900.00 0.90 %
SCB 4,581,600 573,291,000.00 23.63 %
SCB-R 418,200 52,308,300.00 2.16 %
SCC 317,100 130,463,400.00 10.72 %
SCC-R 29,600 12,161,600.00 1.00 %
SCI 20,000 37,800.00 3.95 %
SEAFCO 50,000 397,500.00 1.68 %
SGP 51,000 419,300.00 1.35 %
SPALI 95,100 1,961,550.00 0.71 %
SPRC 335,200 2,917,325.00 0.95 %
STA 805,000 8,113,690.00 13.26 %
STEC 352,000 8,405,800.00 5.48 %
STPI 26,000 218,400.00 0.18 %
SUPER 7,000,000 4,430,000.00 6.35 %
SVI 30,000 103,200.00 1.21 %
TASCO 1,467,500 25,675,640.00 6.47 %
TCAP 264,600 13,759,250.00 2.23 %
TCAP-R 107,000 5,512,250.00 0.90 %
THAI 394,900 3,569,430.00 20.91 %
THANI 502,100 3,364,670.00 1.20 %
THANI-R 161,500 1,065,965.00 0.39 %
TISCO 332,900 32,916,175.00 10.33 %
TISCO-R 112,600 11,213,250.00 3.49 %
TKN 941,500 8,428,815.00 4.04 %
TMB 12,941,500 20,537,832.00 9.06 %
TMB-R 1,370,100 2,173,941.00 0.96 %
TOA 324,500 12,242,575.00 13.71 %
TOP 666,000 43,895,500.00 3.94 %
TOP-R 660,700 43,596,825.00 3.91 %
TRUE 7,492,200 45,428,740.00 4.84 %
TRUE-R 37,600 227,480.00 0.02 %
TTA 10,000 53,500.00 0.32 %
TTCL 159,000 1,563,100.00 3.92 %
TU 640,700 11,658,250.00 4.65 %
TU-R 455,600 8,333,710.00 3.30 %
UNIQ 11,000 111,100.00 0.92 %
VGI 198,200 1,892,015.00 0.91 %
WHA 2,284,200 10,640,248.00 3.79 %
WORK 228,500 5,191,890.00 2.95 %
ZEN 55,000 888,000.00 4.10 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์