ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 13 ม.ค. 2564

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 150,000 359,000.00 0.21 %
AAV-R 2,005,800 4,750,742.00 2.75 %
ADVANC 173,500 31,369,100.00 2.26 %
ADVANC-R 384,100 69,377,150.00 5.00 %
AEONTS 150,400 32,617,400.00 1.48 %
AMATA 147,300 2,436,130.00 1.29 %
AMATA-R 520,600 8,622,840.00 4.55 %
AOT 911,000 56,349,050.00 2.99 %
AOT-R 149,700 9,301,400.00 0.49 %
AP 343,500 2,634,125.00 2.07 %
AWC 522,700 2,542,060.00 0.61 %
AWC-R 2,750,100 13,378,244.00 3.22 %
BAFS-R 6,600 156,990.00 1.91 %
BAM 525,500 11,298,250.00 4.56 %
BAM-R 1,182,700 25,393,170.00 10.27 %
BANPU 3,728,600 38,314,580.00 2.81 %
BANPU-R 6,070,300 62,524,090.00 4.57 %
BBL 1,227,500 154,527,900.00 8.69 %
BBL-R 173,100 21,759,850.00 1.23 %
BCH 159,000 2,194,200.00 2.52 %
BCH-R 877,800 12,113,640.00 13.94 %
BCP 166,300 4,415,000.00 0.36 %
BCP-R 1,307,700 34,998,950.00 2.82 %
BCPG 379,000 5,934,680.00 1.30 %
BCPG-R 1,778,900 28,133,810.00 6.09 %
BDMS 2,513,400 52,931,380.00 5.80 %
BDMS-R 3,199,200 67,895,200.00 7.38 %
BEAUTY 435,600 720,912.00 0.98 %
BEC 41,600 344,120.00 0.13 %
BEC-R 7,400 59,940.00 0.02 %
BEM 1,727,600 14,318,330.00 2.63 %
BEM-R 1,091,100 9,007,870.00 1.66 %
BGRIM 314,000 17,258,600.00 1.49 %
BGRIM-R 2,052,200 113,081,000.00 9.75 %
BH 91,600 11,531,900.00 4.70 %
BH-R 193,000 24,378,800.00 9.89 %
BJC 322,300 11,663,450.00 2.87 %
BJC-R 1,157,500 41,868,775.00 10.30 %
BLA 21,200 540,000.00 0.33 %
BLAND-R 1,802,000 2,111,831.00 8.24 %
BPP 182,200 2,956,440.00 3.25 %
BTS 3,419,900 33,583,655.00 13.04 %
BTS-R 1,574,700 15,434,750.00 6.01 %
CBG 200,900 23,560,850.00 2.07 %
CBG-R 48,300 5,707,500.00 0.50 %
CENTEL 177,800 4,338,620.00 2.55 %
CENTEL-R 591,600 14,539,310.00 8.47 %
CHG 1,377,500 3,492,512.00 4.70 %
CHG-R 2,224,900 5,642,396.00 7.59 %
CK 76,500 1,251,570.00 0.72 %
CK-R 61,200 1,003,130.00 0.58 %
CKP 280,400 1,320,458.00 1.07 %
CKP-R 3,118,000 14,654,810.00 11.92 %
COM7-R 826,400 33,941,375.00 8.69 %
CPALL 1,515,400 87,889,250.00 5.12 %
CPALL-R 717,800 41,524,575.00 2.42 %
CPF 6,544,900 186,893,150.00 14.38 %
CPF-R 2,859,600 82,098,575.00 6.28 %
CPN 255,000 12,506,500.00 2.40 %
CPN-R 361,500 17,746,250.00 3.40 %
CRC 233,000 7,120,825.00 2.46 %
CRC-R 275,400 8,428,575.00 2.91 %
DELTA 13,000 9,468,200.00 0.89 %
DELTA-R 134,900 96,946,200.00 9.24 %
DOHOME 80,600 1,232,310.00 0.60 %
DOHOME-R 285,500 4,324,400.00 2.13 %
DTAC 246,100 8,501,500.00 4.63 %
DTAC-R 288,500 9,949,675.00 5.43 %
EA 240,800 15,853,250.00 0.29 %
EA-R 3,571,800 236,713,175.00 4.27 %
EASTW-R 101,800 944,005.00 3.54 %
EGCO 58,600 11,502,800.00 1.64 %
EGCO-R 281,200 55,226,350.00 7.86 %
EPG 53,500 440,320.00 0.50 %
EPG-R 300,600 2,473,810.00 2.80 %
ERW 589,600 2,228,498.00 3.25 %
ESSO 499,300 4,420,885.00 0.43 %
ESSO-R 896,000 7,853,835.00 0.78 %
GFPT 90,200 1,265,010.00 2.14 %
GFPT-R 373,100 5,186,090.00 8.85 %
GLOBAL 938,800 17,294,620.00 5.41 %
GLOBAL-R 200,500 3,691,180.00 1.16 %
GPSC 1,183,600 101,255,500.00 1.87 %
GPSC-R 2,275,700 194,811,300.00 3.60 %
GULF 1,726,700 64,203,900.00 5.80 %
GULF-R 1,377,800 51,068,075.00 4.63 %
GUNKUL 949,100 2,542,028.00 3.43 %
GUNKUL-R 221,600 593,888.00 0.80 %
HANA 244,400 12,244,675.00 1.11 %
HANA-R 1,451,100 72,535,825.00 6.61 %
HMPRO 1,247,600 17,107,500.00 3.34 %
HMPRO-R 2,428,600 33,531,320.00 6.49 %
ICHI 113,100 1,179,370.00 0.85 %
INTUCH 323,200 19,054,325.00 2.93 %
INTUCH-R 686,800 40,479,900.00 6.23 %
IRPC 17,532,400 67,280,446.00 5.22 %
IRPC-R 2,221,200 8,565,718.00 0.66 %
ITD 4,300,000 4,664,000.00 7.13 %
IVL 1,591,400 59,734,275.00 4.19 %
IVL-R 330,800 12,468,425.00 0.87 %
JAS 1,014,400 3,267,660.00 3.23 %
JAS-R 1,579,100 5,093,188.00 5.03 %
JMT-R 125,200 4,508,125.00 2.51 %
KBANK 734,800 89,284,600.00 3.70 %
KBANK-R 373,000 45,415,900.00 1.88 %
KCE 380,100 19,567,525.00 2.73 %
KCE-R 723,800 37,045,450.00 5.20 %
KGI 450,000 1,873,000.00 4.44 %
KKP 96,100 5,372,400.00 1.18 %
KKP-R 1,061,200 59,493,525.00 13.00 %
KTB 1,353,600 17,105,800.00 4.47 %
KTB-R 1,513,400 19,137,100.00 5.00 %
KTC 1,351,700 105,434,400.00 6.86 %
KTC-R 386,400 30,071,925.00 1.96 %
LH 2,559,100 21,284,275.00 5.22 %
LH-R 958,400 8,048,585.00 1.95 %
MAJOR 22,900 410,710.00 1.55 %
MAJOR-R 30,300 542,510.00 2.05 %
MBK-R 111,600 1,444,400.00 6.20 %
MEGA 24,700 957,400.00 0.27 %
MINT 1,233,300 32,220,550.00 8.24 %
MINT-R 312,800 8,132,800.00 2.09 %
MTC 387,600 25,941,325.00 2.83 %
MTC-R 1,184,400 78,859,200.00 8.65 %
NOBLE-R 83,500 663,825.00 0.89 %
ORI 119,100 976,470.00 1.09 %
ORI-R 329,700 2,703,060.00 3.01 %
OSP 183,000 6,375,900.00 1.18 %
OSP-R 298,000 10,443,325.00 1.92 %
PLANB 130,800 895,490.00 0.65 %
PLANB-R 1,011,900 6,939,800.00 5.03 %
PRM 167,500 1,440,500.00 0.31 %
PRM-R 2,282,100 19,747,700.00 4.16 %
PSH 6,500 83,550.00 0.19 %
PSH-R 32,400 421,120.00 0.92 %
PSL 238,800 2,116,700.00 0.58 %
PTG 14,800 248,640.00 0.05 %
PTG-R 298,700 5,014,270.00 0.99 %
PTL-R 374,500 8,984,190.00 2.20 %
PTT 4,030,100 179,034,425.00 3.10 %
PTT-R 4,351,800 193,719,525.00 3.35 %
PTTEP 1,087,900 121,445,600.00 2.84 %
PTTEP-R 865,400 96,698,250.00 2.26 %
PTTGC 989,500 64,046,725.00 3.05 %
PTTGC-R 2,308,800 149,106,700.00 7.12 %
QH 744,300 1,802,766.00 2.18 %
QH-R 1,213,700 2,949,426.00 3.56 %
RATCH 107,400 5,718,775.00 1.99 %
RATCH-R 219,400 11,677,850.00 4.07 %
RBF-R 62,200 553,580.00 0.73 %
RCL 25,700 465,250.00 0.30 %
RS 306,500 5,990,250.00 2.70 %
RS-R 332,400 6,494,260.00 2.93 %
S-R 706,000 1,190,608.00 4.25 %
SAWAD 239,000 16,806,300.00 1.94 %
SAWAD-R 1,529,800 107,212,725.00 12.44 %
SCB 352,600 32,674,725.00 1.66 %
SCB-R 1,752,600 163,229,150.00 8.24 %
SCC 47,500 18,222,400.00 1.27 %
SCC-R 39,000 15,067,300.00 1.04 %
SCCC-R 1,500 216,000.00 0.49 %
SCGP 329,600 14,571,175.00 0.73 %
SF-R 18,800 94,940.00 1.96 %
SGP 80,100 865,080.00 0.55 %
SGP-R 377,600 4,192,570.00 2.61 %
SIRI 896,900 789,272.00 0.86 %
SIRI-R 6,198,400 5,454,592.00 5.93 %
SPA-R 1,400 9,700.00 0.05 %
SPALI 958,800 19,699,180.00 10.07 %
SPALI-R 47,500 972,500.00 0.50 %
SPCG-R 71,700 1,479,160.00 2.09 %
SPRC 527,700 4,806,805.00 1.29 %
SPRC-R 3,174,200 28,929,475.00 7.76 %
SSP 73,500 889,230.00 0.27 %
STA 260,000 7,545,000.00 1.09 %
STA-R 305,500 8,910,200.00 1.28 %
STEC 228,500 2,809,540.00 2.10 %
STEC-R 494,400 6,036,830.00 4.54 %
STGT 165,300 6,258,700.00 0.79 %
STGT-R 377,500 14,220,300.00 1.81 %
STPI 376,200 1,419,704.00 1.63 %
SUPER 22,440,600 23,946,437.00 4.36 %
SUPER-R 6,182,600 6,557,513.00 1.20 %
SYNEX-R 28,700 464,940.00 0.28 %
TASCO 121,500 2,335,780.00 0.75 %
TASCO-R 536,400 10,305,210.00 3.33 %
TCAP 593,100 21,032,250.00 6.65 %
TCAP-R 520,700 18,453,550.00 5.84 %
THANI 824,100 3,480,810.00 1.51 %
THANI-R 2,418,100 10,271,614.00 4.43 %
TISCO 204,600 18,664,375.00 3.28 %
TISCO-R 334,300 30,539,125.00 5.36 %
TKN 26,300 293,330.00 0.28 %
TMB 52,297,200 62,056,428.00 6.11 %
TMB-R 3,000,000 3,547,862.00 0.35 %
TOA 11,600 400,200.00 0.37 %
TOP 608,300 36,444,000.00 3.22 %
TOP-R 1,278,100 76,470,375.00 6.76 %
TPIPL-R 217,200 386,365.00 9.99 %
TPIPP 91,000 409,550.00 0.86 %
TPIPP-R 160,000 719,786.00 1.51 %
TQM 5,200 639,200.00 0.33 %
TQM-R 107,700 13,265,200.00 6.83 %
TRUE 7,639,400 26,700,064.00 4.77 %
TRUE-R 4,099,300 14,319,450.00 2.56 %
TTA 892,700 5,914,785.00 3.34 %
TTCL 19,200 136,280.00 0.21 %
TTW 309,400 3,805,620.00 5.86 %
TTW-R 153,900 1,892,970.00 2.92 %
TU 1,559,700 22,311,760.00 6.10 %
TU-R 1,385,900 19,737,910.00 5.42 %
TVO 86,100 3,041,050.00 1.03 %
UNIQ 3,900 18,390.00 0.14 %
VGI 448,200 3,363,910.00 0.67 %
VGI-R 10,000 74,500.00 0.01 %
VIBHA-R 234,400 423,015.00 0.91 %
VNT 15,200 482,600.00 0.32 %
VNT-R 133,100 4,312,075.00 2.82 %
WHA 1,525,400 4,721,852.00 1.10 %
WHA-R 2,092,100 6,576,912.00 1.51 %
WHAUP 95,100 401,766.00 1.41 %
WHAUP-R 794,800 3,358,534.00 11.78 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์