ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 12 ก.พ. 2562

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
ADVANC 84,300 15,292,300.00 1.33 %
AMATA 275,000 6,020,000.00 2.36 %
AOT 535,900 36,376,100.00 2.68 %
ASIAN 3,000 24,750.00 0.07 %
AU 20,000 164,000.00 2.05 %
BANPU 250,600 4,172,570.00 3.22 %
BBL 13,400 2,838,200.00 0.73 %
BCH 9,300 154,380.00 0.13 %
BCPG 24,400 397,720.00 0.53 %
BDMS 1,705,000 40,315,330.00 3.76 %
BEAUTY 325,000 2,600,850.00 0.18 %
BEC 175,800 1,098,750.00 2.75 %
BEM 677,500 7,113,750.00 2.72 %
BGRIM 22,100 663,000.00 0.74 %
BH 65,200 11,928,700.00 4.96 %
BJC 84,800 4,189,150.00 1.91 %
BLA 8,000 220,900.00 0.46 %
BPP 34,000 776,530.00 5.93 %
BTS 626,100 6,229,695.00 3.89 %
CBG 2,500 98,750.00 0.19 %
CENTEL 213,200 9,957,575.00 3.74 %
CHG 56,000 112,000.00 0.40 %
CK 7,600 197,600.00 0.36 %
CPALL 850,500 65,626,775.00 5.55 %
CPF 102,600 2,785,775.00 0.74 %
CPN 103,100 8,125,250.00 2.55 %
DELTA 6,500 451,750.00 0.66 %
DIF 13,200 196,680.00 0.10 %
DTAC 65,700 3,119,775.00 1.70 %
EA 625,300 30,641,275.00 5.01 %
EGCO 5,200 1,394,500.00 1.00 %
EPG 49,100 365,795.00 0.90 %
GLOBAL 103,700 1,970,300.00 3.36 %
GLOW 8,400 753,500.00 0.76 %
GPSC 111,600 6,957,075.00 5.01 %
GULF 108,600 9,547,875.00 2.82 %
GUNKUL 127,200 399,408.00 0.23 %
HANA 8,500 297,500.00 0.91 %
HMPRO 82,000 1,254,690.00 1.02 %
INTUCH 722,500 39,200,725.00 5.71 %
IRPC 95,600 559,260.00 0.12 %
ITD 154,700 392,938.00 1.86 %
IVL 7,065,300 330,075,550.00 25.49 %
JAS 3,025,300 17,077,730.00 9.15 %
KBANK 389,100 76,910,100.00 9.65 %
KCE 28,200 872,150.00 0.35 %
KKP 57,900 4,039,700.00 2.71 %
KTB 589,100 11,578,400.00 2.06 %
KTC 213,000 6,499,000.00 3.30 %
LH 279,200 2,979,990.00 1.16 %
LPN 30,000 214,500.00 0.75 %
MINT 118,100 4,486,100.00 2.90 %
MTC 290,600 14,007,250.00 6.27 %
PSH 3,700 66,230.00 1.38 %
PSL 70,000 567,000.00 2.27 %
PTT 379,300 18,317,225.00 1.50 %
PTTEP 57,200 6,946,950.00 0.75 %
PTTGC 5,340,100 360,952,375.00 22.10 %
QH 133,200 400,932.00 0.76 %
RATCH 28,600 1,573,000.00 1.60 %
ROBINS 49,700 3,340,075.00 4.60 %
SCB 206,000 27,754,050.00 5.37 %
SCC 10,900 5,099,200.00 0.84 %
SGP 24,800 250,480.00 0.46 %
SPALI 11,300 219,730.00 0.49 %
SPRC 35,300 390,330.00 0.31 %
STEC 25,000 570,000.00 0.15 %
TASCO 25,000 357,500.00 1.12 %
TCAP 34,600 1,857,425.00 5.07 %
THAI 7,500 99,000.00 0.66 %
THCOM 153,900 1,208,115.00 3.44 %
TISCO 15,600 1,306,500.00 1.02 %
TKN 69,000 707,000.00 0.43 %
TMB 4,157,600 9,313,024.00 3.80 %
TOA 10,800 394,200.00 1.86 %
TOP 93,900 6,887,575.00 1.94 %
TPIPP 49,700 310,625.00 0.70 %
TRUE 1,337,300 6,953,960.00 2.58 %
TU 241,800 4,439,490.00 1.17 %
UNIQ 20,000 200,000.00 1.14 %
VGI 65,200 515,080.00 1.19 %
WHA 108,500 466,550.00 0.30 %
WORK 101,000 2,504,650.00 1.22 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์