ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 11 ก.ย. 2562

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 47,100 151,662.00 0.68 %
ADVANC 1,450,600 329,306,900.00 14.87 %
ADVANC-R 955,700 215,611,500.00 9.80 %
AMATA 510,000 13,175,000.00 2.95 %
ANAN 50,000 170,000.00 0.69 %
AOT 675,600 50,238,850.00 5.74 %
AOT-R 289,000 21,458,250.00 2.45 %
BANPU 1,021,700 12,773,420.00 3.77 %
BAY 9,000 312,750.00 1.16 %
BBL 509,700 89,848,300.00 4.03 %
BBL-R 25,000 4,437,500.00 0.20 %
BCH-R 4,500 72,000.00 0.08 %
BCP 261,700 7,179,875.00 3.87 %
BCP-R 77,500 2,092,500.00 1.15 %
BCPG 268,000 5,168,800.00 3.79 %
BDMS 758,600 18,661,060.00 2.47 %
BDMS-R 64,400 1,584,960.00 0.21 %
BEC 1,178,000 10,295,000.00 4.27 %
BEM 283,600 3,233,040.00 0.51 %
BGRIM 541,300 22,447,125.00 1.79 %
BH 23,900 3,354,700.00 1.31 %
BH-R 13,500 1,890,000.00 0.74 %
BJC 110,200 5,907,550.00 1.69 %
BJC-R 38,800 2,088,300.00 0.59 %
BLA 137,600 2,882,670.00 2.34 %
BTS 110,500 1,469,650.00 0.16 %
BTS-R 746,900 10,035,440.00 1.05 %
CBG 38,200 3,053,650.00 1.59 %
CENTEL 171,900 5,845,800.00 4.04 %
CHG 1,583,500 3,770,550.00 5.75 %
CK 10,500 245,910.00 0.14 %
CKP 1,250,000 7,718,200.00 4.26 %
CKP-R 118,500 729,070.00 0.40 %
COM7 213,400 5,495,050.00 2.51 %
CPALL 497,500 41,650,625.00 2.76 %
CPALL-R 728,000 60,775,500.00 4.04 %
CPF 961,300 27,022,025.00 4.10 %
CPF-R 435,000 12,180,000.00 1.85 %
CPN 394,900 26,965,800.00 4.95 %
CPN-R 130,700 8,892,500.00 1.64 %
DDD 11,000 306,500.00 4.56 %
DIF 22,800 392,160.00 0.09 %
DTAC 145,100 8,524,925.00 1.92 %
DTAC-R 429,400 25,262,575.00 5.69 %
EA 62,100 3,116,425.00 0.53 %
EA-R 374,000 18,851,025.00 3.21 %
EGCO 110,800 39,007,700.00 4.38 %
EGCO-R 104,700 36,977,000.00 4.14 %
ESSO 32,000 270,550.00 0.05 %
ESSO-R 18,000 152,100.00 0.03 %
GLOBAL 180,100 3,028,900.00 1.43 %
GLOBAL-R 579,700 9,760,450.00 4.60 %
GPSC 308,500 21,575,600.00 2.03 %
GPSC-R 340,300 23,834,900.00 2.24 %
GULF 1,493,000 230,027,600.00 6.51 %
GULF-R 2,803,600 432,225,950.00 12.22 %
GUNKUL 509,200 1,606,526.00 1.98 %
HANA 44,600 1,288,350.00 1.70 %
HMPRO 1,165,000 21,417,260.00 6.79 %
HMPRO-R 631,000 11,599,560.00 3.68 %
ICHI 100,000 674,400.00 1.46 %
INTUCH 1,094,100 71,035,825.00 3.61 %
INTUCH-R 1,237,300 80,148,575.00 4.09 %
IRPC 1,585,900 6,455,134.00 0.58 %
IVL 1,705,500 61,566,500.00 3.81 %
IVL-R 633,200 22,927,925.00 1.41 %
JAS 67,600 441,450.00 0.18 %
JASIF 8,600 98,040.00 0.04 %
KBANK 617,800 103,825,800.00 5.13 %
KBANK-R 876,200 147,214,700.00 7.28 %
KCE 13,300 244,770.00 0.11 %
KKP 72,200 4,860,275.00 0.85 %
KKP-R 628,700 42,097,100.00 7.38 %
KTB 2,063,000 36,253,840.00 2.22 %
KTB-R 166,200 2,931,010.00 0.18 %
KTC 407,100 18,042,325.00 5.04 %
LH 6,653,800 69,824,900.00 16.14 %
LH-R 221,000 2,320,500.00 0.54 %
MINT 162,200 6,260,225.00 1.58 %
MINT-R 693,500 26,976,100.00 6.76 %
MTC 696,300 39,021,325.00 5.17 %
MTC-R 218,000 12,132,175.00 1.62 %
OSP 150,000 5,512,500.00 0.92 %
PLANB 839,600 7,271,520.00 4.20 %
PSL 74,000 627,250.00 0.80 %
PTG 790,600 15,787,510.00 3.62 %
PTT 4,824,800 218,982,950.00 11.03 %
PTT-R 100,000 4,525,000.00 0.23 %
PTTEP 1,407,200 173,668,700.00 7.89 %
PTTEP-R 2,612,600 321,956,600.00 14.65 %
PTTGC 682,700 36,580,450.00 2.03 %
PTTGC-R 2,850,000 154,375,000.00 8.46 %
QH 491,400 1,385,748.00 1.45 %
QH-R 122,800 346,296.00 0.36 %
RATCH 370,500 26,771,975.00 2.55 %
RS 100,000 1,680,000.00 1.08 %
SAWAD 101,000 5,575,250.00 0.84 %
SCB 642,700 76,987,150.00 1.75 %
SCB-R 2,325,000 279,587,500.00 6.33 %
SCC 467,300 201,441,800.00 10.11 %
SGP 122,300 1,067,260.00 2.85 %
SIRI 1,000,000 1,320,000.00 2.81 %
SPALI 250,000 4,638,000.00 2.58 %
SPRC 447,800 4,202,655.00 1.09 %
STA 1,000 11,200.00 0.04 %
STEC 2,173,500 42,241,100.00 2.94 %
SUPER 305,700 198,705.00 0.61 %
TASCO 80,800 1,700,430.00 1.45 %
TCAP 58,000 3,270,900.00 1.29 %
TCAP-R 335,000 18,841,775.00 7.47 %
THAI 54,000 531,050.00 3.74 %
TISCO 79,000 8,156,500.00 3.24 %
TISCO-R 96,600 9,953,800.00 3.96 %
TMB 24,366,900 40,794,948.00 6.46 %
TMB-R 2,093,900 3,382,569.00 0.56 %
TOA 80,000 3,161,250.00 3.87 %
TOP 28,200 1,977,075.00 0.27 %
TOP-R 625,400 43,926,300.00 5.92 %
TPIPL 50,000 82,000.00 1.36 %
TRUE 10,546,700 59,313,120.00 7.79 %
TTA 50,000 277,500.00 2.91 %
TTW 10,800 149,030.00 0.11 %
TU 388,000 6,633,080.00 2.95 %
TU-R 473,800 8,101,800.00 3.60 %
UNIQ 7,500 72,000.00 0.43 %
VGI 179,900 1,777,790.00 0.96 %
WHA 4,545,000 21,821,120.00 3.11 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์