ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 07 เม.ย. 2564

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
7UP 547,500 525,600.00 0.15 %
AAV 839,800 2,262,196.00 1.18 %
AAV-R 631,400 1,708,034.00 0.88 %
ACE 100,000 386,000.00 0.07 %
ACE-R 1,147,800 4,452,482.00 0.86 %
ADVANC 223,300 38,003,900.00 3.04 %
ADVANC-R 506,000 86,151,800.00 6.89 %
AEONTS-R 119,600 26,919,200.00 5.19 %
AI 36,400 126,900.00 0.02 %
AJ 11,000 211,540.00 0.12 %
AMATA 462,600 8,223,140.00 3.09 %
AMATA-R 529,800 9,346,090.00 3.54 %
AOT 1,973,800 130,570,650.00 6.53 %
AOT-R 4,622,400 305,547,050.00 15.28 %
AP 856,200 6,934,360.00 5.49 %
AP-R 1,141,400 9,222,810.00 7.31 %
AWC 3,479,500 17,023,350.00 3.78 %
AWC-R 3,568,700 17,433,274.00 3.88 %
BA 32,200 259,210.00 0.57 %
BA-R 216,500 1,721,115.00 3.83 %
BAFS-R 53,500 1,407,300.00 6.37 %
BAM 698,700 14,827,370.00 3.55 %
BAM-R 890,500 18,878,600.00 4.52 %
BANPU 3,718,100 44,406,300.00 6.07 %
BANPU-R 314,800 3,777,600.00 0.51 %
BAY-R 50,000 1,843,350.00 4.36 %
BBL 455,200 57,448,750.00 5.29 %
BBL-R 254,300 32,162,450.00 2.95 %
BCH 1,347,000 19,460,480.00 7.61 %
BCH-R 263,400 3,792,960.00 1.49 %
BCP 189,600 4,736,430.00 5.29 %
BCP-R 194,500 4,860,920.00 5.43 %
BCPG 455,700 6,522,680.00 5.88 %
BCPG-R 18,000 257,400.00 0.23 %
BDMS 1,814,600 38,585,320.00 4.97 %
BDMS-R 2,086,800 44,563,810.00 5.72 %
BEC-R 115,500 1,064,425.00 0.85 %
BEM 4,528,200 37,350,560.00 5.22 %
BEM-R 3,119,600 25,713,605.00 3.60 %
BGC 50,700 507,000.00 1.73 %
BGRIM 662,500 29,168,325.00 3.14 %
BGRIM-R 2,712,400 119,674,875.00 12.84 %
BH 19,300 2,615,750.00 2.38 %
BH-R 95,000 12,864,200.00 11.73 %
BJC 286,600 10,631,925.00 4.56 %
BJC-R 1,366,400 50,902,225.00 21.74 %
BLA 17,700 464,625.00 0.69 %
BLA-R 171,500 4,508,125.00 6.66 %
BLAND 1,268,700 1,425,145.00 1.19 %
BLAND-R 16,063,700 17,950,372.00 15.04 %
BPP 210,900 4,116,270.00 1.53 %
BPP-R 2,200 43,090.00 0.02 %
BTS 3,791,000 35,264,870.00 4.02 %
BTS-R 17,275,900 160,249,690.00 18.31 %
CBG 329,100 41,689,300.00 5.32 %
CBG-R 439,900 55,631,200.00 7.11 %
CENTEL 258,900 8,567,675.00 4.16 %
CENTEL-R 100,600 3,341,575.00 1.62 %
CHG 485,600 1,369,392.00 1.38 %
CHG-R 1,841,400 5,192,748.00 5.23 %
CK 262,900 4,550,070.00 2.32 %
CK-R 279,100 4,804,160.00 2.46 %
CKP 1,040,100 4,910,164.00 2.53 %
CKP-R 4,403,600 20,672,982.00 10.73 %
COM7 1,069,300 71,662,400.00 3.65 %
COM7-R 2,032,800 136,254,525.00 6.93 %
CPALL 2,498,300 162,936,075.00 5.52 %
CPALL-R 1,288,100 84,228,875.00 2.85 %
CPF 4,958,000 143,094,025.00 9.96 %
CPF-R 3,591,000 103,149,300.00 7.22 %
CPN 397,000 21,273,925.00 2.43 %
CPN-R 582,700 31,195,325.00 3.57 %
CRC 514,500 17,993,550.00 2.55 %
CRC-R 1,066,200 37,196,550.00 5.29 %
DCC 2,687,100 7,193,798.00 3.57 %
DCC-R 4,348,700 11,546,108.00 5.78 %
DELTA 112,800 43,463,500.00 1.07 %
DELTA-R 1,083,700 418,077,000.00 10.33 %
DOHOME 115,800 2,335,240.00 1.12 %
DOHOME-R 148,400 3,006,990.00 1.44 %
DTAC 506,300 15,990,825.00 6.22 %
DTAC-R 1,134,100 35,729,550.00 13.94 %
EA 270,700 16,269,825.00 2.01 %
EA-R 1,367,900 82,264,800.00 10.18 %
EASTW-R 132,700 1,297,890.00 6.47 %
EGATIF 71,500 865,150.00 7.45 %
EGCO 41,900 7,531,150.00 2.56 %
EGCO-R 276,200 49,614,150.00 16.89 %
EPG 517,600 5,491,800.00 1.25 %
EPG-R 1,154,100 12,202,800.00 2.78 %
ERW 2,548,200 11,034,340.00 7.68 %
ERW-R 524,100 2,264,594.00 1.58 %
ESSO 368,200 2,982,810.00 1.67 %
ESSO-R 511,100 4,181,555.00 2.32 %
GFPT 457,900 5,464,780.00 9.14 %
GFPT-R 778,600 9,283,030.00 15.54 %
GLOBAL 215,800 4,537,390.00 2.18 %
GLOBAL-R 253,500 5,355,320.00 2.56 %
GPSC 237,100 17,615,350.00 2.42 %
GPSC-R 581,200 43,210,475.00 5.92 %
GULF 1,688,600 55,960,350.00 9.76 %
GULF-R 2,157,700 71,204,100.00 12.48 %
GUNKUL 4,460,500 17,536,130.00 1.38 %
GUNKUL-R 4,062,100 15,934,536.00 1.26 %
HANA 303,900 17,354,825.00 1.70 %
HANA-R 942,200 54,020,450.00 5.28 %
HMPRO 1,948,900 27,793,660.00 5.79 %
HMPRO-R 2,549,300 36,447,420.00 7.58 %
HTC 3,300 125,400.00 0.49 %
ICHI 363,900 5,055,990.00 1.38 %
ICHI-R 203,100 2,860,600.00 0.77 %
INTUCH 122,600 6,988,200.00 1.79 %
INTUCH-R 2,153,000 122,723,250.00 31.50 %
IRPC 11,159,200 43,344,728.00 3.48 %
IRPC-R 4,212,700 16,420,518.00 1.31 %
ITD 1,517,900 2,706,392.00 1.37 %
ITD-R 58,000 101,255.00 0.05 %
IVL 905,600 39,439,250.00 3.12 %
IVL-R 769,600 34,052,525.00 2.66 %
JAS 1,350,000 3,862,000.00 2.46 %
JAS-R 7,641,700 21,878,364.00 13.92 %
JKN 11,100 117,670.00 0.06 %
JMART-R 38,300 1,625,875.00 0.44 %
JMT 86,400 3,888,900.00 0.47 %
JMT-R 223,600 10,143,150.00 1.22 %
JWD 54,900 469,835.00 1.62 %
KBANK 1,533,600 220,741,000.00 12.70 %
KBANK-R 1,194,300 171,989,500.00 9.89 %
KCE 534,500 31,446,400.00 2.19 %
KCE-R 1,005,500 59,063,725.00 4.12 %
KKP 113,600 6,907,050.00 4.24 %
KKP-R 100,100 6,078,725.00 3.74 %
KSL-R 277,600 883,256.00 5.86 %
KTB 664,200 7,903,980.00 1.65 %
KTB-R 1,371,600 16,322,040.00 3.41 %
KTC 550,700 42,602,200.00 7.08 %
KTC-R 453,000 35,061,800.00 5.82 %
LH 2,152,800 18,006,420.00 4.21 %
LH-R 3,167,200 26,445,510.00 6.19 %
LHFG-R 8,200 9,863.00 0.08 %
LPN 67,600 341,345.00 0.66 %
M 24,000 1,258,800.00 0.47 %
M-R 54,800 2,868,950.00 1.07 %
MAJOR 554,200 11,625,400.00 9.38 %
MAJOR-R 116,200 2,441,140.00 1.97 %
MBK 79,300 1,124,850.00 1.34 %
MBK-R 493,700 6,937,530.00 8.33 %
MCS 51,600 724,830.00 1.12 %
MEGA 124,500 4,208,875.00 1.61 %
MEGA-R 248,600 8,395,250.00 3.21 %
MINT 2,670,200 80,677,300.00 6.53 %
MINT-R 2,130,600 64,573,125.00 5.21 %
MTC 265,700 17,768,075.00 2.07 %
MTC-R 3,665,000 244,075,075.00 28.62 %
NOBLE 78,000 663,470.00 0.30 %
OR 2,342,700 73,434,375.00 4.50 %
OR-R 1,133,700 35,430,850.00 2.18 %
ORI 291,000 2,533,040.00 0.65 %
ORI-R 642,000 5,524,905.00 1.43 %
OSP 720,200 24,384,150.00 6.18 %
OSP-R 1,083,000 36,583,500.00 9.30 %
PLANB 4,101,900 27,387,275.00 13.52 %
PLANB-R 666,500 4,451,045.00 2.20 %
PLAT-R 31,800 97,258.00 0.52 %
PRM 285,200 2,275,240.00 0.68 %
PRM-R 334,200 2,652,920.00 0.80 %
PSH 219,500 2,831,550.00 4.67 %
PSH-R 516,200 6,657,060.00 10.98 %
PSL-R 164,200 1,937,560.00 0.66 %
PTG 166,700 3,350,120.00 0.72 %
PTG-R 242,500 4,922,750.00 1.05 %
PTL 16,300 372,850.00 0.28 %
PTL-R 116,400 2,704,700.00 2.00 %
PTT 7,305,700 289,776,200.00 8.78 %
PTT-R 906,200 35,852,425.00 1.09 %
PTTEP 343,000 39,268,000.00 4.21 %
PTTEP-R 367,000 41,947,350.00 4.51 %
PTTGC 725,200 44,399,475.00 3.69 %
PTTGC-R 836,900 51,454,125.00 4.26 %
QH 1,798,200 4,406,568.00 6.78 %
QH-R 861,100 2,113,088.00 3.25 %
RATCH 215,200 10,841,950.00 3.86 %
RATCH-R 361,600 18,173,525.00 6.49 %
RBF 50,000 975,000.00 0.27 %
RBF-R 152,100 2,881,950.00 0.83 %
RCL 50,900 1,281,710.00 0.59 %
RS 248,800 6,289,650.00 1.26 %
RS-R 640,500 16,209,875.00 3.24 %
S 114,900 235,384.00 0.75 %
S-R 603,600 1,239,868.00 3.91 %
SAMART 9,300 90,530.00 0.06 %
SAT-R 12,500 222,500.00 0.66 %
SAWAD 244,600 20,457,100.00 1.69 %
SAWAD-R 1,307,900 109,418,200.00 9.02 %
SC-R 175,900 562,880.00 2.20 %
SCB 404,600 44,901,400.00 3.86 %
SCB-R 1,041,000 115,537,150.00 9.94 %
SCC 107,900 42,766,300.00 2.74 %
SCC-R 345,400 136,981,500.00 8.76 %
SCCC 1,700 278,800.00 0.76 %
SCCC-R 2,000 328,450.00 0.90 %
SCGP 172,800 8,035,200.00 0.95 %
SCGP-R 166,500 7,809,300.00 0.91 %
SF-R 34,900 213,255.00 0.59 %
SGP 79,600 901,230.00 3.03 %
SGP-R 154,600 1,733,300.00 5.88 %
SHR 246,200 742,512.00 1.07 %
SHR-R 79,400 241,376.00 0.35 %
SINGER 200 8,150.00 0.00 %
SIRI 7,342,500 7,454,359.00 3.18 %
SIRI-R 11,592,100 11,687,487.00 5.02 %
SIS 4,100 103,525.00 0.17 %
SPA-R 434,300 3,452,365.00 7.15 %
SPALI 193,700 4,072,220.00 4.42 %
SPALI-R 400,900 8,425,020.00 9.15 %
SPCG 14,800 287,820.00 0.62 %
SPCG-R 250,000 4,850,020.00 10.42 %
SPRC 965,600 8,600,045.00 2.44 %
SPRC-R 3,253,300 29,085,835.00 8.23 %
SSP 95,000 1,345,470.00 1.77 %
STA 417,500 20,267,350.00 0.52 %
STA-R 483,800 23,534,650.00 0.60 %
STANLY-R 700 125,650.00 1.50 %
STARK 836,900 3,782,670.00 0.10 %
STEC 826,400 12,729,420.00 3.94 %
STEC-R 1,258,800 19,340,320.00 6.00 %
STGT 711,400 31,387,200.00 0.62 %
STGT-R 3,600 158,400.00 0.00 %
STPI 31,400 128,822.00 0.69 %
SUPER 9,660,800 9,311,280.00 2.04 %
SUPER-R 200 194.00 0.00 %
SYNEX 231,300 5,575,240.00 2.00 %
TASCO 437,300 8,750,320.00 2.68 %
TASCO-R 1,404,500 28,175,750.00 8.62 %
TCAP 723,500 26,777,225.00 6.90 %
TCAP-R 330,500 12,222,700.00 3.15 %
TFG 2,800 14,700.00 0.05 %
TFG-R 242,000 1,268,530.00 3.96 %
THANI 1,710,800 7,419,998.00 2.47 %
THANI-R 5,142,400 22,190,406.00 7.44 %
THCOM 121,600 1,081,770.00 0.89 %
THG-R 36,200 919,625.00 7.30 %
TIP 15,500 426,250.00 1.84 %
TISCO 143,000 14,007,075.00 2.38 %
TISCO-R 98,600 9,681,550.00 1.64 %
TKN 153,500 1,519,900.00 1.44 %
TKN-R 716,000 7,074,390.00 6.72 %
TMB 24,528,800 29,707,627.00 3.74 %
TMB-R 3,584,600 4,337,366.00 0.55 %
TOP 514,700 28,961,025.00 4.15 %
TOP-R 1,608,200 90,666,300.00 12.97 %
TPIPL 733,100 1,295,821.00 5.02 %
TPIPL-R 610,600 1,079,994.00 4.18 %
TPIPP 1,772,200 7,633,034.00 9.88 %
TPIPP-R 231,400 995,020.00 1.29 %
TQM 6,800 841,050.00 0.74 %
TQM-R 68,300 8,428,600.00 7.44 %
TRUE 9,022,600 29,534,448.00 7.66 %
TRUE-R 9,065,000 29,527,968.00 7.69 %
TTCL 67,500 399,455.00 0.45 %
TTW-R 631,500 7,388,550.00 12.91 %
TU 2,509,600 36,220,690.00 15.12 %
TU-R 315,500 4,544,860.00 1.90 %
TVO 148,600 4,680,900.00 5.43 %
TVO-R 522,500 16,449,450.00 19.09 %
UNIQ 14,400 88,560.00 0.20 %
UTP 42,200 843,250.00 0.51 %
VGI 3,022,300 20,475,805.00 5.91 %
VGI-R 440,600 2,983,720.00 0.86 %
VIBHA 98,800 177,776.00 0.99 %
VNT 15,600 588,900.00 0.29 %
VNT-R 104,000 3,900,000.00 1.96 %
WHA 3,334,000 11,125,076.00 2.90 %
WHA-R 5,060,500 16,927,632.00 4.40 %
WHAUP 428,100 1,851,302.00 6.47 %
WHAUP-R 11,700 50,654.00 0.18 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์