อยากเทรด OR ต้องทำไง ถ้ารับเป็น ใบหุ้น หรือ อยู่ในบัญชี 600