ตลาดหุ้นไทยน่าสนใจลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีสัดส่วนนักลงทุนกลยุทธ์ที่เน้นลงทุนระยะยาว 54.74% ใกล้เคียงนักลงทุนรายย่อยที่ 45.26%