ประเทศติดอันดับ 1 ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2564 จะดีกว่าคาด