3 ข้อบ่งชี้ว่าผู้ลงทุนต่างประเทศยังคงสนใจตลาดหุ้นไทย