พอร์ตการลงทุนจำลอง "SET Low Volatility" (หุ้นผันผวนต่ำ) มีอัตราผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงสูงกว่า SET100 TRI