หุ้นไทยเข้าคำนวณในดัชนี MSCI Global Standard เพิ่มเป็น 42 หุ้น สูงสุดในอาเซียน มีผล 29 พ.ค. นี้