ผลสำรวจบริษัทจดทะเบียน ประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง พร้อมการเตรียมแผนสำรองทางธุรกิจเพื่อรองรับ