ตลาดหุ้นไทยใช้เวลา 4 เดือน ฟื้นตัวแล้ว 93%” จากเมื่อเริ่มวิกฤตโควิด-19