25 บจ. ซื้อหุ้นคืน สะท้อนความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐาน