บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง