บจ.ไทยทุกขนาด ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมลงทุนต่างประเทศ เสริมความแข็งแกร่ง