ธุรกิจไทยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต อยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลก