534 หลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET และ mai จ่ายเงินปันผลในปี 2561 รวมกว่า 5 แสนล้านบาท