32 หุ้นไทยพื้นฐานดี ปันผลสูง ความสามารถในการทำกำไรดี ROE และอัตรากำไรสุทธิสูงกว่า 10% ต่อเนื่อง 3 ปี