ผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET 9 เดือนแรก ปี 61 เติบโตทั้งยอดขายและกำไรสุทธิ